ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Προσχέδιο Νόμου για τη Διευκόλυνση του εξαγωγικού εμπορίου
09/09/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Γεώργιος Χονδρογιάννης, ο οποίος μετέχει στην Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) με την ιδιότητα του Οικονομικού Επόπτη ενημερώνει τα μέλη του Επιμελητηρίου ότι  κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση το Προσχέδιο Νόμου για τη Διευκόλυνση του εξαγωγικού εμπορίου και την απλοποίηση των προ τελωνειακών και τελωνειακών διαδικασιών που παρουσίασε ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νότης Μηταράκης.
Σύμφωνα και με τη δήλωση του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος   κου Μίχαλου, ο οποίος επεσήμανε ότι με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις του προσχεδίου δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διευκόλυνση και την απλοποίηση των εξαγωγικών διαδικασιών, ενώ γίνεται σημαντική αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ΓΕΜΗ και, παράλληλα, τα επιμελητήρια καλούνται να παίξουν σημαντικό ρόλο ως φορείς της επιχειρηματικότητας. 
Με το νέο πλαίσιο, καθιερώνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης και έκδοσης του Πιστοποιητικού Καταγωγής των ελληνικών προϊόντων, που εκδίδεται από τα επιμελητήρια, με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής. Με τον τρόπο αυτό, παράλληλα προς την έντυπη και αυτοπρόσωπη διαδικασία που ισχύει σήμερα, διευκολύνονται οι εξαγωγικές επιχειρήσεις και αυτοματοποιείται η διαδικασία, αναβαθμίζοντας έτσι ακόμα περισσότερο τις ψηφιακές εφαρμογές που παρέχουν τα επιμελητήρια προς τα μέλη τους.
Επιπλέον, σε ότι αφορά το ΓΕΜΗ, καθορίζεται πλέον ως υποχρεωτική η καταγραφή του  αντικειμένου της εξαγωγικής δραστηριότητας των εμπόρων και/ ή των παραγωγών και/ή των εμπόρων προϊόντων διττής χρήσης, και η καταχώριση των στοιχείων αυτών στη Μερίδα του ΓΕΜΗ, όπως υποχρεωτική είναι και η δήλωση των μεταβολών των στοιχείων αυτών. Έτσι, συμπληρώνεται το σύνολο των ελάχιστων στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο του ΓΕΜΗ, γεγονός που θα επιτρέψει την καλύτερη και αποτελεσματικότερη συλλογή στατιστικών και ποιοτικών στοιχείων σχετικά με το εξαγωγικό εμπόριο της χώρας και την παραγωγή, καθώς και την εμπορία και την εξαγωγή προϊόντων διττής (διπλής) χρήσης.
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, από την πλευρά της, δεσμεύεται για την καλή συνεργασία της με το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την υλοποίηση των αναγκαίων προσαρμογών και εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του παραπάνω σχεδίου.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή