ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ    / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ    / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ    / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ  RSS 2.0 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ)    Για τον διαχειριστή της εταιρείας Αστυνομική ταυτότητα πρωτότυπη και φωτοτυπία της  Απολυτήριο λυκείου ή Πτυχίο Bεβαίωση Επιτυχίας από την Τράπεζα Ελλάδος ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ Για το ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ    Βεβαίωση Έναρξης της ΔΟΥ της δραστηριότητας του ασφαλιστικού ..... (15/02/2023)

περισσότερα »
1x1

ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΏΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΏΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ)     Απολυτήριο Λυκείου ή Πτυχίο  Αστυνομική ταυτότητα πρωτότυπη και φωτοτυπία  Βεβαίωση Έναρξης  Δ.Ο.Υ  του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή προσωποποιημένη πληροφόρηση από τη myAAΔΕ Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  μετά την κατάθεση των παραπάνω ..... (15/02/2023)

περισσότερα »
1x1