ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ    / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  RSS 2.0 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2024_Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2024 Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας επαναπροκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και στην συνέχιση αυτού με Δημοπρασία με προφορικές προσφορές μέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν. Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» (Εθνική οδός Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας Περιοχή ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ Κέρκυρας – Ισόγειο κτιρίου) στις 24 Ιουνίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. για την ανάδειξη αναδόχου – ων εκμετάλλε..... (20/05/2024)

περισσότερα »
1x1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 20/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 20/2024   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (15/05/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 25/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 25/24 Διαγωνισμού.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (15/05/2024)

περισσότερα »
1x1

29/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 29/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (15/05/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 26/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 26/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (10/05/2024)

περισσότερα »
1x1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16/2024   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (09/05/2024)

περισσότερα »
1x1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ 12/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΡΙΘΜ 12/2024 Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και τη συνέχιση αυτού με Δημοπρασία με προφορικές προσφορές μέχρι αναδείξεως του τελευταίου μειοδότη, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Εθνική οδός Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας Περιοχή Κοντόκαλι Κέρκυρας- Διοικητικές Υπηρεσίες - Ισόγειο) την 03 Ιουνίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., για τη μίσθωση κτιρίου που θα στεγα..... (02/05/2024)

περισσότερα »
1x1

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 17

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 17   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (01/05/2024)

περισσότερα »
1x1

Προκήρυξη του Υπ’ Αριθ. 46/2024

Προκήρυξη του Υπ’ Αριθ. 46/2024 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Ανοικτής Διαδικασίας», για την Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) και Διαχείρισης Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ).   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (01/05/2024)

περισσότερα »
1x1

Γνωστοποίηση διενέργειας 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης επι του τελικού σχεδίου τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια: «Ενεργειακής πλατφόρμας ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων (Διαθερμία) »

Γνωστοποίηση διενέργειας 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης επι του τελικού σχεδίου τεχνικών προδιαγραφών,για την προμήθεια: «Ενεργειακής πλατφόρμας ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων (Διαθερμία) »   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (01/05/2024)

περισσότερα »
1x1

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01/24 114ΠΜ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01/24 114ΠΜ   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (01/05/2024)

περισσότερα »
1x1

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Νωπών Οπωροκηπευτικών για XΙI Μ/Κ ΜΠ

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Νωπών Οπωροκηπευτικών για XΙI Μ/Κ ΜΠ.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (01/05/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 20/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 20/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (26/04/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 21/24 Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 21/24 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (26/04/2024)

περισσότερα »
1x1

Υπ΄ αριθ. 07/2024 Διακήρυξη

Υπ΄ αριθ. 07/2024 Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τηνπλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ανταλλάγματος, για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) άχρηστων υλικών της Ελληνικής Αστυνομίας.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (26/04/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 03/24

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 03/24 για την Προμήθεια Νωπών Αποφλοιωμένων Λαχανικών σε Κενό (Vaccum) προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας 251ΓΝΑ.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ    ..... (26/04/2024)

περισσότερα »
1x1

Διενέργεια διαγωνισμού Δ.02/2024

Διενέργεια διαγωνισμού Δ.02/2024   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (26/04/2024)

περισσότερα »
1x1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Yπ’ αριθ. 03/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Yπ’ αριθ. 03/2024 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (25/04/2024)

περισσότερα »
1x1

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εφοδίων Κλάσης Ι για XΙI Μ/Κ ΜΠ

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εφοδίων Κλάσης Ι για XΙI Μ/Κ ΜΠ   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (25/04/2024)

περισσότερα »
1x1

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 36/2024 του 424 ΓΣΝΕ.

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 36/2024 του 424 ΓΣΝΕ. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (25/04/2024)

περισσότερα »
1x1
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
1x1
velos ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 15/2024 (25/04/2024)
velos Υπ΄ Απιθμ. 18/2024 Διακήρυξης Διαγωνισμού (25/04/2024)
velos Διακήρυξη του Υπ΄Αριθμ: 23/24 Διαγωνισμού (25/04/2024)
velos ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8/2024 (24/04/2024)
velos Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθμ: 22/24 Διαγωνισμού (24/04/2024)
velos Διακήρυξη του υπ΄αριθμ. 31/2024 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας (άρθρο 27 του ν.4412/2016) για την Προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (18/04/2024)
velos Διακήρυξη υπ' αριθμ. 18/24 για την Προμήθεια Συστήματος Νευροπλοήγησης της Νευροχειρουργικής Κλινικής του 251 ΓΝΑ με Ανταλλαγή του Υπάρχοντος Συστήματος (18/04/2024)
velos Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (17/04/2024)
velos Διαγωνισμός για την Πλύση Ακάθαρτου Ιματισμού του 251ΓΝΑ (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 347664) (Επαναληπτικός του Διαγ/σμού Δ.31/23). (17/04/2024)
velos Διακήρυξη υπ' αριθμ. 15/24 (17/04/2024)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››