ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ    / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΜΗ  RSS 2.0 

Ίδρυση ατομικών επιχειρήσεων με απλές διαδικασίες μέσω του gov.gr (16/01/2023)
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ (11/01/2023)
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ (11/01/2023)
Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν. 4919/2022) (27/10/2022)
Διαγραφή εκτελωνιστών από το Γ.Ε.ΜΗ. (24/10/2022)
Κατοχύρωση & δέσμευση διακριτικού τίτλου στο ΓΕΜΗ (18/10/2022)
Ενημέρωση για ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και Συν. Εργαζομένων (11/10/2022)
ΔΙΕΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (07/10/2022)
ΓΕΜΗ - Διευκρινίσεις για την Αναστολή καταχώρισης από 1η Ιουλίου εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση συγκεκριμένων πράξεων ή έχει απενεργοποιηθεί ο ΑΦΜ (15/06/2022)
Καθορισμός ΚΑΔ που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα, για εγγραφή ΦΠ στο ΓΕΜΗ (10/05/2022)