ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
22/08/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Κατόπιν συνεχόμενων ενεργειών του Επιμελητηρίου Κέρκυρας προς τη Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, στη Διοίκηση της οποίας συμμετέχει και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Γ. Χονδρογιάννης με την ιδιότητα του Οικονομικού Επόπτη, αποφασίστηκε κατά την συνεδρίαση της, της 19 Αυγούστου 2014,  όπως συστήσει σε όλα τα Επιμελητήρια μέλη της, την ίδρυση Κέντρου Διαμεσολάβησης για την επίλυση εμπορικών διαφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3898/2010 και του Π.Δ. 123/2011.
Ήδη το Επιμελητήριο Κέρκυρας από το 2013 σε συνεργασία το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας και τους Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές Κέρκυρας , εφάρμοσε για τα μέλη του την πιλοτική εφαρμογή προγράμματος ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΥΛΩΝ για την γνωριμία των κερκυραίων επιχειρηματιών με το νέο θεσμό ειρηνικής επίλυσης διαφορών τη ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ, δίνοντας την ευκαιρία στα αντίδικα μέρη να επιλύσουν ειρηνικά και οριστικά την διαφορά τους. Για το σκοπό αυτό πραγματοποίησε ενημερωτική ημερίδα στις 17/6/2013.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη των επιχειρήσεων σήμερα για υποστήριξη και ενίσχυση και με δεδομένους τους βραδείς ρυθμούς απονομής της δικαιοσύνης, το Επιμελητήριο Κέρκυρας θεωρεί  αναγκαία την προώθηση του θεσμού της ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, ώστε να επιλύονται οι όποιες διαφορές με έναν κοινά αποδεκτό και αμοιβαίως ικανοποιητικό τρόπο και σε άμεσο χρόνο.
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:
• Επίλυση διαφορών μέσω διαμεσολάβησης.
• Προώθηση της διαμεσολάβησης ως αποτελεσματικής εναλλακτικής μεθόδου επίλυσης διαφορών, με την οποία εξοικονομούνται χρόνος και χρήμα.
• Επίλυση διαφορών και διευθέτηση συγκρούσεων μέσω άλλων εναλλακτικών μεθόδων.
• Διοργάνωση προγραμμάτων - σεμιναρίων ευαισθητοποίησης, ημερίδων και συνεδρίων σχετικά με τη διαμεσολάβηση και άλλες μεθόδους επίλυσης διαφορών.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
• Παροχή πληροφοριών και οδηγιών σχετικά με τη φύση της διαμεσολάβησης και των διαδικασιών.
• Διαχείριση των διαφορών που παραπέμπονται σε διαμεσολάβηση, μέσω της διοικητικής   και τεχνικής οργάνωσης των διαδικασιών διαμεσολάβησης.
• Παροχή βοήθειας στα ενδιαφερόμενα μέρη σε ότι αφορά στην επιλογή διαμεσολαβητών από τον κατάλογο πιστοποιημένων διαμεσολαβητών που τηρείται στο Κέντρο Διαμεσολάβησης του Επιμελητηρίου Κέρκυρας
• Εκτέλεση χρεών συνδέσμου ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη και τον διαμεσολαβητή, με σκοπό τη διασφάλιση της βέλτιστης επικοινωνίας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών.
• Παροχή συνδρομής στα ενδιαφερόμενα μέρη για την οργάνωση κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας που ενδέχεται να χρειαστεί κατά την πορεία της διαμεσολάβησης, όπως υπηρεσίες μετάφρασης, διερμηνείας ή γραμματειακής υποστήριξης.
• Διαχείριση των οικονομικών παραμέτρων των διαδικασιών διαμεσολάβησης.
• Παροχή κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και τεχνικών μέσων και μέσων διοικητικής μέριμνας που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της Διαμεσολάβησης.
Η διεθνής εμπειρία τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, έχει δείξει, ότι η Διαμεσολάβηση, μέσω της εγκυρότητας των Κέντρων Διαμεσολάβησης, επιτρέπει στα μέρη να εξαλείψουν τα εμπόδια της μεταξύ τους επικοινωνίας, να συζητήσουν και να επιλύσουν τις διαφορές τους, να καθορίσουν τα βασικά συμφέροντα ή τις ανησυχίες τους, να βρουν πεδία συμφωνίας ή συμβιβασμού και να ενσωματώσουν τη συμφωνία τους σε κοινά αποδεκτό κείμενο.
Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σκοπεύει να προβεί στην ίδρυση Κέντρου Διαμεσολάβησης σύμφωνα με τα πρότυπα του Κέντρου Διαμεσολάβησης του ΕΒΕΑ, το οποίο  υφίσταται στο πλαίσιο της οργανωτικής δομής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών ως Ν.Π.Δ.Δ και θα λειτουργεί  με διαμεσολαβητές, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και είναι διαπιστευμένοι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.


      Με εκτίμηση 
      Ο Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κέρκυρας
      Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή