ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
11/05/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας σας ενημερώνει για την επιστολή που εστάλη  προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλ. Χαρίτση μέσω της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ που διαχειρίζεται τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, με την οποία επισημαίνεται η ανάγκη προκήρυξης Δράσεων προς ενίσχυση / επιδότηση του κλάδου Λιανικού Εμπορίου και Εστίασης.

 

Παρατίθεται αυτούσια η επιστολή:

 

"Αξιότιμε κύριε Υπουργέ ,

 

Το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) το οποίο και αποτελεί ένα από τα επτά τομεακά και δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014 -2020 , υποδέχτηκε η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και πολλές προσδοκίες.

 

Το ΕΠΑνΕΚ κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια της Χώρας για τη δημιουργία και στήριξη ενός παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, με τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων .

 

Σε συνέργεια με τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα επιχειρείται να υλοποιηθεί   η στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης με στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση / ανάπτυξη των υφιστάμενων ή και νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Χώρας και των Περιφερειών της αφενός , αφετέρου στην τόνωση της περιφερειακής οικονομίας,  στη συγκράτηση του πληθυσμού στις περιοχές αυτές και στην αύξηση της κοινωνικής συνοχής.

 

Παρόλο λοιπόν τον φιλόδοξο σχεδιασμό του προγράμματος, υπήρξαν κατηγορίες δραστηριοτήτων μέχρι σήμερα, που δεν έτυχαν των προνομίων της χρηματοδότησης.  Αναφερόμαστε στον κλάδο του Λιανικού εμπορίου και του χώρου Εστίασης .

 

Όπως πολύ καλά έχετε επισημάνει, η Ελληνική Οικονομία, στην παρούσα συγκυρία, βρίσκεται υπό την πίεση μίας σοβαρής δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής κρίσης, η οποία πλήττει όλους τους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας. Ο κλάδος του Λιανικού εμπορίου έχει υποστεί καθολική οικονομική καθίζηση στις συνθήκες κρίσης. Η εξαίρεση του από τους επιδοτούμενους κλάδους της προκήρυξης του στερεί για ακόμη μια φορά τη δυνατότητα ανάπτυξης του και ενίσχυσης του.

 

Αποτελεί επίσης πλήγμα ο αποκλεισμός των περισσότερων δραστηριοτήτων των υπηρεσιών εστίασης από τις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της προκήρυξης στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.  Η ανάγκη ενίσχυσης του χώρου της εστίασης  με την  χρηματοδότηση  επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων που θα τις εκσυγχρονίσουν και θα αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες και κατά συνέπεια το ίδιο το τουριστικό προϊόν, με την υλοποίηση ενεργειών διάδοσης και καθιέρωσης της ελληνικής παραδοσιακής, εθνικής, τοπικής ή και δημιουργικής κουζίνας, θεωρείται για μας επιτακτική. 

 


Κύριε Υπουργέ,  ζητάμε να δώσετε άμεσα την δυνατότητα ενίσχυσης των παραπάνω κλάδων μέσω χρηματοδοτούμενων επιχειρηματικών σχεδίων, με την προκήρυξη δύο νέων δράσεων  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με στοχευμένες ενέργειες και δράσεις, που να αναδεικνύουν ιδιαίτερα τα επιχειρηματικά τους πλεονεκτήματα .

 

Εν αναμονή της θετικής και άμεσης ανταπόκρισή σας ” .

 

 

Με εκτίμηση

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
11_5_2018EPISTOLIPROSTOUPOURGEIOOIKONOMIASKAIANAPTYXIS_F1583662744.docx