ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ
19/01/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή προτάσεων για τη δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχειρούμε Έξω» από τις 18 Ιανουαρίου. Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνείς εκθέσεις, με αποκλειστικούς δικαιούχοι τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα.  

 

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% και χρηματοδοτούνται πλάνα συμμετοχών σε εκθέσεις ύψους μέχρι και 100.000 ευρώ.

 

 

 

Έναρξη υποβολών αιτήσεων στο https://www.ependyseis.gr από τις 18/01/18 με την πρόσκληση να μένει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την ημερομηνία έναρξης υποβολών. Σημειώνουμε ότι για τη συγκεκριμένη δράση, οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

 

 

 

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

 

 

 

 

 

Συνημμένα η σύνοψη του προγράμματος .

 

 

 

 

 

 

 

Με εκτίμηση

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
synopsi