ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Περιφερειακό Συνέδριο Ιονίων Νήσων – Εισήγηση Επιμελητηρίου
08/12/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Κυρίες και κύριοι,

 

Μέσα από τις διαδικασίες του Αναπτυξιακού  αυτού  συνεδρίου μας δίνεται η δυνατότητα να καταθέσουμε τους προβληματισμούς και τις προτάσεις μας για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως αυτό της αναπτυξιακής προοπτικής του Νομού.

 

Θα  ξεκινήσουμε με μία διαπίστωση τραγική για εμάς. Ανάπτυξη χωρίς υποδομές δεν έχει γίνει πουθενά . Η κατάσταση λοιπόν των υποδομών στη Κέρκυρα είναι άκρως απογοητευτική και αποτελεί τροχοπέδη για οποιονδήποτε επενδυτή και δυσκολεύει αφάνταστα τη ζωή των κατοίκων του νησιού.

 

Συνοπτικές διαπιστώσεις.
• Χαμηλή παραγωγικότητα του πρωτογενή τομέα αλλά και του δευτερογενή τομέα του Νομού άρα χαμηλή ανταγωνιστικότητα .
• Μονοδιάστατη ανάπτυξη στο τομέα των υπηρεσιών και του εποχικού τουρισμού με αποτέλεσμα κάθε μικρός ή μεγάλος  κλυδωνισμός του τουριστικού τομέα να έχει άμεσο αντίκτυπο σε όλους τους άλλους τομείς της οικονομίας του νομού.
• Εκρηκτικό πρόβλημα με την διαχείριση των απορριμμάτων. Ανασταλτικός παράγοντας σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισης  και προσέλκυσης επενδυτών.
• Μεγάλο έλλειμμα σε έργα ύδρευσης και αποχέτευσης .
• Πεπαλαιωμένο και κατεστραμμένο οδικό δίκτυο. Επιτακτική ανάγκη ο άξονας Βορρά Νότου.
• Άκρως προβληματική ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κέρκυρας με την Ηπειρωτική Ελλάδα, σοβαρό πρόβλημα που απαιτεί άμεση λύση.

 

Γενικές προτάσεις
Υπάρχει άμεση ανάγκη διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος με παράλληλη ανάπτυξη άλλων μορφών  και στόχευση ειδικών αγορών. Εδώ απαιτούνται κονδύλια για την δημιουργία του Φορέα Διαχείρισης Προορισμού.


Η ισχυρή πολιτιστική μας  κληρονομιά, η πλούσια εμπειρία , το στελεχιακό δυναμικό και η καλά οργανωμένη βάση του τουρισμού μας αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα για τη μετάβαση στη νέα εποχή.


Κρίνεται αναγκαίος ο στρατηγικός σχεδιασμός σε επίπεδο περιφέρειας με έμφαση σε πολιτικές άρσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και σε πολιτικές που αφορούν την ενέργεια , τη διαχείριση απορριμμάτων  και υδάτινων πόρων και τη προσπάθεια της ένταξης της Κέρκυρας στο  διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών.

 

Είναι αναγκαία η αναδιάρθρωση  και αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με περαιτέρω ενίσχυση και όχι συνεχή αποψίλωση.

 

Προτείνεται ως απαραίτητη η δημιουργία Γραφείου Ανάπτυξης  και Ευρωπαικών Προγραμμάτων στις Βρυξέλες για την αποτελεσματικότερη πληροφόρηση και έγκαιρη  διάχυση  των πολιτικών που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή ένωση με παράλληλη αξιοποίηση ειδικών  Ευρωπαικών προγραμμάτων σαν Νησιωτικός Δήμος  με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων.

 

 

Ειδικές προτάσεις
• Δημιουργία οργανωμένης  ΒΙΠΕ με παράλληλο χωροταξικό σχεδιασμό που είναι το κυρίαρχο στοιχείο για την ισόρροπη  ανάπτυξη.
• Αντιμετώπιση του μικρού κλήρου με μελέτες σχεδιασμού καλλιεργειών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
• Ισχυροποίηση του ποιοτικού πλεονεκτήματος των τοπικών προϊόντων και της τοπικής γαστρονομίας.
• Ανάπτυξη διακλαδικών δικτύων.
• Εξασφάλιση βασικών δικτύων υποδομής όπως  Άξονας  Βορρά  Νότου , Δημοτική οδοποιία αγροτική οδοποιία, Ύδρευση, Αποχέτευση, Επαρκής ηλεκτρική ενέργεια
• Αξιοπρεπής αεροπορική και ακτοπλοϊκή σύνδεση.
• Ενθάρρυνση και κίνητρα  σε Έλληνες και ξένους επενδυτές  γιατί χωρίς επενδύσεις και  θέσεις εργασίας δεν νοείται ανάπτυξη.

 

Τέλος πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να είχε προετοιμαστεί καλύτερα αυτό το συνέδριο και να είχε δοθεί ο λόγος στους φορείς  με τους Υπουργούς να τους ακούνε και όχι το αντίθετο.

 

Ευελπιστούμε ότι το συνέδριο αυτό θα έχει μελλοντικά μετρήσιμα αποτελέσματα και δεν θα εξελιχθεί σε άλλη μια φιέστα. Από τέτοιες διαχρονικά έχουμε χορτάσει.


Κλείνοντας αυτό το υπόμνημα- εισήγηση θέλουμε να επισημάνουμε σε όλους τους τόνους ότι η Κέρκυρα διαχρονικά συμβάλλει τα μέγιστα στο ΑΕΠ της χώρας. Παρόλα αυτά αντιμετωπίζεται σαν ο φτωχός συγγενής. Αυτό επιτέλους πρέπει να σταματήσει και να πάρει η Κέρκυρα αυτό που της αξίζει . Τίποτα λιγότερο τίποτα περισσότερο.  Σε περίπτωση που το ξεχάσετε εμείς θα είμαστε πάντα εδώ για να σας το θυμίζουμε.


 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΑΣ.

 

 

Α. Συνεδρία Επιχειρηματικότητα – Επενδύσεις – Κοινωνική Συνοχή – Απασχόληση 6.12.2017 στις 10.00

Η Επιχειρηματικότητα και οι Επενδύσεις είναι κύριο θέμα της Περιφέρειας που είναι μία Περιφέρεια με κύρια δραστηριότητα τον Τουρισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε ένα από τα νησιά του Ιονίου έχει τουλάχιστον μία περιοχή που θεωρείται κορυφαίος τουριστικός προορισμός και μάλιστα με προεξάρχουσα την  Κέρκυρα. Επιπλέον επίσης με προεξάρχουσα την Κέρκυρα όλοι οι προορισμοί προωθούν και έχουν αναπτύξει και άλλες μορφές τουρισμού (πχ Θρησκευτικό τουρισμό, Αγροτουρισμό, Θαλάσσιο τουρισμό, Πολιτιστικό τουρισμό, Κρουαζιέρα κλπ). Ειδικές μορφές τουρισμού έχουν εμφανισθεί τελευταία και σε μικρότερα νησιά (πχ Παξοί, Ιθάκη, κλπ).


Είναι πλέον η βέβαιον ότι οι νέες μορφές τουρισμού αλλά και η εθνική και ηλικιακή διεύρυνση των επισκεπτών μπορούν να έχουν σημαντική περαιτέρω στην κοινωνική συνοχή και στην απασχόληση και την ακόμη περισσότερο αύξηση της συμμετοχής του τουρισμού στο περιφερειακό ΑΕΠ. Δεδομένης της ιδιωτικοποίησης των αεροδρομίων και της αναμενόμενης θετικής επίδρασης στις αεροπορικές συγκοινωνίες κρίσιμο παράγοντα αποτελεί η θαλάσσια επικοινωνία των νησιών τόσο με την κυρίως Ελλάδα αλλά και μεταξύ τους. Κύριο ζητούμενο είναι κατά συνέπεια αποτελεί η ολοκληρωμένη παρέμβαση στον τομέα αυτό δεδομένου ότι αποτελεί παρέμβαση που όχι μόνο θα προκαλέσει αύξηση του ΑΕΠ αλλά επιπλέον θα λειτουργήσει καταλυτικά στην έτι περαιτέρω ενεργοποίηση και αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων στα νησιά του Ιονίου.


Για τους λόγους αυτούς το Επιμελητήριο Κέρκυρας εκφράζοντας την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, ενισχυμένα άλλωστε με βάση τις πρόσφατες εκλογές που επιβράβευσαν την μέχρι τώρα πορεία του, προτείνει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που να περιλαμβάνει:


1. Την ένταξη ΚΑΔ μέσων μεταφοράς και ειδικά θαλάσσιων μέσων μεταφοράς (ακτοπλοϊκής, τουριστικής κλπ) τόσο προς την Κυρίως Ελλάδα αλλά και μεταξύ των νησιών στον αναπτυξιακό νόμο ώστε επενδύσεις στον τομέα αυτό να απολαμβάνουν των ωφελημάτων του νόμου (φορολογικές απαλλαγές, επιδοτήσεις κλπ)
2. Την επίσπευση διαδικασιών και την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων σε θαλάσσιες μεταφορές τόσο προς την Κυρίως Ελλάδα αλλά και μεταξύ των νησιών στον αναπτυξιακό νόμο ώστε να μην αποθαρρύνονται οι σχετικές επενδυτικές προθέσεις.
3. Την παρέμβαση των εθνικών αρχών στην ΕΕ ώστε οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και τα ευρωπαϊκά προγράμματα (INTERREG, MED, κλπ) που ήδη έχουν σαφή προσανατολισμό στην Blue Economy, για την οποία υπάρχει ειδικός άξονας, για προσκλήσεις  που να αφορούν, να έχουν συνέργειες και να αναβαθμίζουν και ολοκληρώνουν τις υπάρχουσες ή αναπτυσσόμενες επενδύσεις και υποδομές.
4. Την πρόβλεψη στο ΣΕΣ (το νέο ΕΣΠΑ) φορείς της επιχειρηματικής κοινότητας όπως πχ τα Επιμελητήρια, που έχουν και σχετική οικονομική αυτοτέλεια και εκφράζουν τις επιχειρήσεις, να συμμετέχουν σε προσκλήσεις του ΣΕΣ ή της Περιφέρειας που να αφορούν ανάπτυξη, υλοποίηση και λειτουργία, ηλεκτρονικών εφαρμογών που να προωθούν την διασυνδεσιμότητα και την δυνατότητα λήψης συνδυασμού μεταφορικών μέσων στο σύνολο των Ιόνιων νησιών (ηλεκτρονική κράτηση και e-ticket συνδυασμένων μεταφορών ανάμεσα και μεταξύ των νησιών και την ενδοχώρα.        


Παρά το ότι δεν παραθέσαμε στοιχεία για να μην σας κουράσουμε στοιχεία σχετικά είναι τόσο μελετημένο το θέμα αυτό και πολλάκις στο Επιμελητήριο έχουν προσέλθει στο Επιμελητήριο επενδυτές με συγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια που το Επιμελητήριο Κέρκυρας είναι διατεθειμένο να διαθέσει χρόνο και πόρους για συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς αν υπάρχει διακηρυγμένη έμπρακτη πρόθεση στην κατεύθυνση  αυτή.     


Β. Συνεδρία Υποδομές-Νησιωτικό Περιβάλλον-Δημόσια Περιουσία 6.12.2017 στις 14:00


Σύμφωνα με τον Προγραμματισμό Υπουργείου Ναυτιλίας 2014 – 2020 για τη νησιωτική πολιτική και τον ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων με ταυτόχρονη βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματος (Θεματικός στόχος 6) η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων (στόχος 6β) περιλαμβάνει και του αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία Βελτίωση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση υδατικών πόρων και τη Δημιουργία συστήματος παρακολούθησης του υδατικού ισοζυγίου ανά νησί και προετοιμασία σχεδίων διαχείρισης (παράγραφος 6 του ως άνω στόχου 6β). Επιπλέον η ΓΓΔΕ έχει ανακοινώσει ότι από το πάλαι ποτέ έργο της  Ύδρευσης της Κέρκυρας με τα φράγματα που επρόκειτο να υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις, θα υλοποιηθεί μόνο η Φάση Ά η οποία περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και της αποκατάστασης προβλημάτων σε κομμάτια του δικτύου ύδρευσης. Τελικά έχει προσδιορισθεί από το Υπουργείο Υποδομών τι περιλαμβάνει το έργο και πότε αυτό αναμένεται να προκηρυχθεί και τι θα απογίνει με τις υπόλοιπες 2 φάσεις ?. Τι συγκεκριμένα προβλέπει ο προγραμματισμός του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και πότε προβλέπεται να προκηρυχθεί και να υλοποιηθεί? Πως σκοπεύει η Πολιτεία και η Περιφέρεια να υποστηρίξει την επιχειρηματική κοινότητα στον κρίσιμο για τον τουρισμό αλλά και τους κατοίκους της Κέρκυρας στο κρίσιμο αυτό θέμα.

 

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας
Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή