ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Παράταση καταληκτικών προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»
06/06/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

Κατόπιν συνεχών αιτημάτων όπου δέχτηκε το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού από τα κατά τόπους Επιμελητήρια της χώρας μας και από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, αποφάσισε την παράταση των καταληκτικών προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

 

Οι νέες καταληκτικές προθεσμίες είναι:

 

    Για τη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών», 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 6  Ιουνίου 2016.

 

    Για τη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 9 Ιουνίου 2016.

 

Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη πρώτον λόγω της μεγάλης ώθησης που προκάλεσε στο επενδυτικό ενδιαφέρον η πρόσφατη απόφαση για την ενεργοποίηση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που επιτρέπει την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς την υποχρέωση καταβολής εγγυητικής επιστολής.

 

Επιπλέον, η αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των δυο δράσεων, η οποία ανακοινώθηκε από τον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξη Χαρίτση, πριν μερικές ημέρες, αποτέλεσε ένα ακόμα κίνητρο για τους ενδιαφερομένους. Συνεπώς με την παράταση, που ευλόγως δόθηκε, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προετοιμάσουν τα επενδυτικά τους σχέδια εφόσον τους παρέχεται επιπλέον χρόνος και να αξιοποιήσουν πλήρως τα χρηματοδοτικά εργαλεία που τους προσφέρονται.

 

Για περαιτέρω ενημέρωση μπορείτε να απευθύνεστε και στο Επιμελητήριο Κέρκυρας στην Περιφερειακό Συνεργάτη της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κα. Τσολακίδου Κωνσταντίνα, τηλ.2661081026, email:diaxeiristiki@corfucci.gr.

 

 

Με εκτίμηση

Ο Προέδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή