ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
06/11/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

logo

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει ότι:

 

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 45/21.11.2014 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και κατόπιν του υπ’ αριθ. 783/30.10.2015 διευκρινιστικού εγγράφου της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης ενημερώνουμε τα μέλη μας ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ότι:

α) κάθε πρόσωπο πρέπει να παρακολουθήσει σεμινάρια κατ’ ελάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ωρών, εντός πενταετίας, ανεξαρτήτως εάν ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν το επάγγελμα του (αντ)ασφαλιστικού διαμεσολαβητή σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης π.χ. ασφαλιστικού συμβούλου, ασφαλιστικού πράκτορα, συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων κ.λ.π.

β) οι ώρες παρακολούθησης των σεμιναρίων πρέπει να κατανέμονται ισομερώς και μεταξύ των τριών γνωστικών τομέων, που αναφέρονται στο άρθρο 5 της υπ’ αριθ. 45/21-11-2014 Πράξεως του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (τουλάχιστον πέντε ώρες ανά τομέα) και εντός των ετών της εκάστοτε πενταετίας (τουλάχιστον δεκαπέντε ώρες κατ’ έτος)

γ) την υποχρέωση δια βίου μάθησης με παρακολούθηση εγκεκριμένων σεμιναρίων έχουν όλα τα πρόσωπα που κατέχουν πιστοποιητικά γνώσεων, ανεξαρτήτως εάν ήδη ασκούν το επάγγελμα του (αντ)ασφαλιστικού διαμεσολαβητή (είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο του άρθρου 3 του Π.Δ. 190/2006) ή προτίθενται να το ασκήσουν.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή