ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
∆ιακήρυξη ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας υπ’ Αριθ. 51/2022
23/03/2022
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

∆ιακήρυξη ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας υπ’ Αριθ. 51/2022, Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού, Σύναψης Σύµβασης για την προµήθεια φάρµακων υψηλού κόστους.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
6_F66340950.AD51ADAOY956-3STADAM22PROC010254940.pdf