ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ    / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  RSS 2.0 

Διακήρυξη Διαγωνισμού Δ.69/21 για τον Καθαρισμό των Χώρων του 251ΓΝΑ - ΚΑΙ - ΑΑΥΕ - ΔΥΓ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/12/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση Προσκλήσεων για Κατάθεση Προσφορών

Συνημμένα αρχεία: Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για ασκούς αίματος(9ΤΘΟ4690ΒΞ-ΗΘΠ)(21PROC009626232) Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ(9Γ1Β4690ΒΞ-ΜΜΩ)(21PROC009625140)..... (30/11/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 175/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. ..... (30/11/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη Διαγωνισμού Δ.67/21 για την Προμήθεια Ψηφιακού Ακτινοσκοπικού Μηχανήματος C-ARM

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (30/11/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 68/21 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Γαντιών Νιτριλίου Μίας (1) Χρήσης για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (30/11/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 92/21 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (30/11/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 169/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.   ..... (23/11/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί- Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ειδών Κυλικείου)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/11/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/11/2021)

περισσότερα »

ΔΕΥΑΡ -ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ANOIXTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο...... (09/11/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση υπ’ αρίθμ. 171/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (09/11/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση υπ’ αρίθμ. 170/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (09/11/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση Πρόσκλησης κατάθεσης προσφοράς για αναλώσ. ΑΝΤΛΙΩΝ με συνοδό εξοπλισμό(91ΙΧ4690ΒΞ-Υ28)(21PROC009494515)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (09/11/2021)

περισσότερα »

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο...... (09/11/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση υπ’ αρίθμ. 168/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (09/11/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο...... (02/11/2021)

περισσότερα »

Δημόσιος διαγωνισμός για τη βελτίωση παραλιακού δρόμου Λάρνακας - Δεκέλειας, Φάση Γ΄

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο...... (02/11/2021)

περισσότερα »

Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 06/21)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο...... (02/11/2021)

περισσότερα »

ΕΛΚΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο...... (02/11/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών - Κατασκευών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο. (27/10/2021)

περισσότερα »

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία. (Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδας)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο. ..... (27/10/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Διαδικασία απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια δύο (2) μπαταριών 150Ah, προς αποκατάσταση βλάβης της ηλεκτρογεννήτριας, δυναμικότητας 400KVA, του Αστυνομικού Μεγάρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας. Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (27/10/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 166/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (26/10/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 165/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (26/10/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για έργο επέκτασης και βελτίωσης συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης στο Περού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/10/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 157/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (26/10/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 164/2021 | Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Διάφορα είδη ρουχισμού)»

Δείτε το επισυαπτόμενο αρχείο...... (26/10/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ (Η/Υ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/10/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 2/21/27-11-2021/ΤΕΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/10/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ’ αρίθμ. 152/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/10/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ’ αρίθμ. 151 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/10/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ’ αρίθμ. 154 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/10/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ’ αρίθμ. 153 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/10/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ’ αρίθμ. 150 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/10/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/10/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ’ αρίθμ. 148 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/10/2021)

περισσότερα »

Δαπάνες Προμηθειών-Επισκευών-Κατασκευών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (11/10/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Παροχή υπηρεσιών συντήρησης - επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων του Αστυνομικού Μεγάρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (08/10/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 149/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (08/10/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (08/10/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΗΛ.Δ.Α. Δ.κάτω των Ορίων, για την προμήθεια Εξοπλισμού: « Πλυντήρια ρούχων υγειονομικού φραγμού - διπλής όψης »

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (06/10/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (06/10/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση προκήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (06/10/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (06/10/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ και προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (06/10/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 39/2021

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (06/10/2021)

περισσότερα »

Ενημέρωση για διαδικασία «Πρόσκλησης για Κατάθεση Προσφοράς» για αντιδραστηρ. Αιμοδοσίας (ΕΚΤΟΣ) αναλυτών(9ΠΤΤ4690ΒΞ-50Ο)(21PROC009303676)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (06/10/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 63/21 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (06/10/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 146 ΑΔΑ 6ΣΞΖ6-3ΩΚ ΑΔΑΜ 21PROC009307887

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (06/10/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού για κατάθεση προσφορών για την ανάπλαση περιοχής στο Βεράτι.

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (06/10/2021)

περισσότερα »

Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 05/21)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (06/10/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - υπ’ αρίθμ. 8045/1/709-γ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την υπ’ αρίθμ. 8045/1/709-γ από 05-10-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας (ΑΔΑΜ: 21PROC009308641)  για την παροχή υπηρεσιών επισκευής Φ/Α μηχανημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας...... (05/10/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - υπ’ αρίθμ. 8045/1/708-γ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την υπ’ αρίθμ. 8045/1/708-γ από 05-10-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας (ΑΔΑΜ: 21PROC009308069) για την προμήθεια ανταλλακτικών Φ/Α μηχανημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, για το έτος 2021...... (05/10/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Προμήθεια μπαταριών (CPV: 31440000-2), προς κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, για το έτος 2021.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 8045/22/65970-1 από 28-09-2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης της Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. με Α.Δ.Α.: 6Α4Γ46ΜΤΛΒ-ΥΙΑ, προτίθεται να προβεί στην παραλαβή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια μπαταριών προς κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, για το έτος 2021, εντός του ποσού των δύο χιλιάδων Ευρώ (2.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο.  ..... (29/09/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Παροχή υπηρεσιών συντήρησης μίας (1) ηλεκτρογεννήτριας του Αστυνομικού Μεγάρου Κέρκυρας

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 8045/22/65922-1 από 28- 09-2021 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης της Δ.Α.Κέρκυρας με Α.Δ.Α.: ΩΧΒΜ46ΜΤΛΒ-ΞΗ1 με την οποία εγκρίθηκε το χρηματικό ποσό των χιλίων τετρακοσίων Ευρώ (1.400,00€), για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης μίας (1) ηλεκτρογεννήτριας του Αστυνομικού Μεγάρου Κέρκυρας (Ιουλίας Ανδρεάδη 01 Κέρκυρα), δυναμικότητας 400KVA, για το έτος 2021 , προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έως την 06-10-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:..... (29/09/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (28/09/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης του Υπ΄ Αριθμ: 87/21 Διαγωνιγσμού

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (28/09/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (23/09/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 40/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς για αντιδρ. εκτός αναλυτών

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 79/21 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία. (Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδας)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 80/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. (5-2021) για υπηρείες Καθαριότητας(ΩΖ5Φ4690ΒΞ-7ΛΘ)(21PROC009195771)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 142 /2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 143 /2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού - ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑΣ

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 42084/07-09-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (αύξοντας συστημικός αριθμός: 138875) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με εκτιμώμενη αξία 733.870,97€ χ..... (22/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 81/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 144 /2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 145 /2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης του Υπ΄ Αριθμ: 83/21 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΗΛ.Δ.Α. Δ.κάτω των Ορίων, για την προμήθεια Εξοπλισμού: « Πλυντήρια ρούχων υγειονομικού φραγμού - διπλής όψης »

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης του Υπ΄ Αριθμ: 82/21 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 86/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού / 82848 / ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού / 82768 / ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. (7-2021) Υπηρεσίες Αποκομιδής Νοσοκομειακών Αποβλήτων

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης του Υπ΄ Αριθμ: 84/21 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης του Υπ΄ Αριθμ: 85/21 Δγσμού

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (22/09/2021)

περισσότερα »

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 54/2021

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 715/79, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, επαναπροκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με έγγραφες ανοικτές προσφορές και τη συνέχιση αυτού με προφορικές προσφορές μέχρι αναδείξεως του τελικού πλειοδότη, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου (εθνική οδός Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας Περιοχή Κοντόκαλι Κέρκυρας Ισόγειο Κτιρίο υ) την 30 η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., για την εκμίσθωσ..... (07/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 49/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (03/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 78/21 Δγσμού)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (03/09/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Η υπ’ αρίθμ. 8045/1/698-γ από 02-09-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας μεΑΔΑΜ: 21PROC009145982 για την  προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης) για την κάλυψη  αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου του Α.Τ.Παξών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας και πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη αναγκών του Α.Τ.Παλαιοκαστριτών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας  , για το έτος 2022, με δυνατότητα από την Αναθέτουσα Αρχή προαίρ..... (02/09/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 140 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 136 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 137 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 73/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 74/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 138 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 76/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 135/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. για βαμβάκι + χαρτοβάμβακα (ΩΔΩ94690ΒΞ-Η0Λ)(21PROC009126310)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 132/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 69/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 70/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 71/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 72/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 133 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 139 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 04/21)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (30/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/21

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (30/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 75/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (30/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (30/08/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή του εξωτερικού δακτυλίου Τιράνων Lot 6

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (23/08/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή του εξωτερικού δακτυλίου Τιράνων (Outer Ring-Lot 5)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (23/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΜΥ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. (23/08/2021)

περισσότερα »

Συμμετοχή σε διαγωνισμό για έργο του ΝΑΤΟ

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (23/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 131/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (23/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 68/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (23/08/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή εξωτερικού δακτυλίου Τιράνων (Outer Ring-Lot 4)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (18/08/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή του τμήματος οδικού δικτύου «Shqiponja Square-New Boulevard-Shkozë» και γέφυρες επί του ποταμού των Τιράνων

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (18/08/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση σε 2η Δημόσια Διαβούλευση ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Τεχνικών Προδιαγραφών

Δείτε το επισυναπτομενο αρχείο...... (18/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 64/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 63/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 33 Μ/Κ ΤΑΞ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Β1 Δ/νση - ΑΠ - «Προκήρυξη πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συμμετοχή σε πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης για την απεξάρτηση περιοχών των Δυτικών Βαλκανίων (ΔΒ), της Ουκρανίας και χωρών – μελών της ΕΕ από τη χρήση άνθρακα – Ενημέρωση Φορ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/08/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΙ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.125/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 127/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 126/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός για την κατασκευή νέων υποδομών κυπριακού Υπουργείου Εσωτερικών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 65/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 128/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 112/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 114/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 113/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 111/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 124/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 66/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 115/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (16/08/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για κατάθεση προσφορών για το σχεδιασμό, την κατασκευή, και τη συντήρηση του “Ενσωματωμένου Λιμανιού στο Triport Αυλώνας”, στο πλαίσιο συμφωνίας παραχώρησης/ΣΔΙΤ.

Σας γνωρίζουμε ότι το α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας ανακοίνωσε διεθνή διαγωνισμό για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση του “Ενσωματωμένου Λιμανιού στο Triport Αυλώνα”, στο πλαίσιο συμφωνίας παραχώρησης/ΣΔΙΤ. Το λιμάνι “Triport” βρίσκεται στο κεντρικό-νότιο τμήμα της Αλβανική ακτής, περίπου 2 χλμ βορειοδυτικά της Αυλώνας και περίπου 1,5 χλμ νοτιοανατολικά της Νάρτας καθώς και της λιμνοθάλασσας της Νάρτας. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 10 χρόνια, ενώ ο προϋπολογισμός του έργ..... (13/08/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τον σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση και παραχώρηση του Διεθνούς Αεροδρομίου Αγίων Σαράντα.

Σας γνωρίζουμε ότι Α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για το σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση και παραχώρηση του Διεθνούς Αεροδρομίου Αγίων Σαράντα. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €34,320,000 εκατ. (πλέον ΦΠΑ) και η διάρκεια παραχώρησης σε 35 έτη. Η υποβολή των προσφορών πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2021 (12:00μμ), μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.app.gov.al. Όλα τα σχετικά έγγραφα του..... (09/08/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 123/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (04/08/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί-Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών-Κατεψυγμένων Πουλερικών)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/08/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τελικού σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 (CPV 38951000-6) (ΚΑΕ 1359)

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης  2ης Δημόσιας Διαβούλευσης  επί του τελικού σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 (CPV  38951000-6) (ΚΑΕ 1359),   με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για : {1.  Αυτοματοποιημένο σύστημα μοριακής διάγνωσης PCR  με δυνατότητα έκδοσης αποτελέσματος σε περίπου 59 min,  (για τα επείγοντα περιστατικά), 2.  Μοριακός αναλυτής κλασσικής PCR  με δυνατότητα έκδοσης αποτελέσματος σε περίπου 18..... (02/08/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεως 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τελικού σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια των Ορθοπεδικών ειδών «Ορθοπεδικά υλικά , Συσκευές καταγμάτων, καρφιά και πλάκες Ορθοπεδικά μοσχεύματα »

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/08/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεως 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τελικού σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια1) δύο (2) αναπνευστήρων και 2) ενός (1) αυτοματοποιημένου συστήματος Μοριακής Διάγνωσης για ανίχνευση του ιού SARSCoV-2

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/08/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -Υπ' αρ. πρωτ. διακήρυξης 35579/21-07-2021

Περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 35579/21-07-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 115961) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με εκτιμώμενη αξία 1.217.741,94€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 1.510.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. ..... (02/08/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια Εξοπλισμού: «Πλυντήρια ρούχων υγειονομικού φραγμού - διπλής όψης»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (28/07/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.122/2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (28/07/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.118/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (28/07/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 62/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (28/07/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ Συνοπτικών Διαγωνισμών

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (28/07/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (28/07/2021)

περισσότερα »

Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ν. ΚΩ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/07/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ 119/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (23/07/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ 120/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (23/07/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ 121/2021 «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής)»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (23/07/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 61/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/07/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 58Ε-20,ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/07/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας δημοπρασίας από το γεωργιανό κρατικό επενδυτικό Ταμείο «JSC Partnership Fund».

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (19/07/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 117/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (19/07/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 60/21

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/07/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/07/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/07/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 29/21

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/07/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 108/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (12/07/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 105/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (12/07/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών στα πλαίσια του Προγράμματος COOFHEA(6ΧΩΘ4690ΒΞ-149)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/07/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.109/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (12/07/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 56/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/07/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 03/21)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/07/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/07/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (12/07/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 58/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/07/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 59/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/07/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 110/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (12/07/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 104 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (16/06/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΩΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (16/06/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/06/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών – Κατεψυγμένων Πουλερικών)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/06/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/06/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ 103/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (16/06/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 55/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/06/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 107 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (16/06/2021)

περισσότερα »

ΠΙΝ_Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΙΝ & ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΙΝ & ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (14/06/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών Κατεψυγμένων Πουλερικών)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (08/06/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαναλ. Σ.Δ. Ουροσυλλέκτες(ΨΞΔ44690ΒΞ-90Υ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (08/06/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 29/21 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/06/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 52/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/06/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 53/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/06/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 54/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/06/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαν. Σ.Δ. τροφίμων (είδη Αρτοποιείου)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/06/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 03/2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/06/2021)

περισσότερα »

ΔΕΥΑΡ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ANOIXTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΕΥΑΡ»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (03/06/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.99/2021.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/06/2021)

περισσότερα »

ΟΙ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 01/2021 ΚΑΙ 02/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (03/06/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 29/2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/06/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 102/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (03/06/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 28/21 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/05/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Συνημμένα αρχεία: Σ.Δ. Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ (64Ξ14690ΒΞ-ΥΘΟ)(21PROC008680989) Σ.Δ. Επιδεσμικού + Νάρθηκες(67Μ24690ΒΞ-Β7Ι)(21PROC008679308) ..... (31/05/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/05/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 50/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/05/2021)

περισσότερα »

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΝΚ/ΔΝΟ/ΝΑΤΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΛΗΤΕ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/05/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Διαγωνισμών

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (26/05/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/05/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη Γ.Ν. Κέρκυρας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/05/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης: «Ναύλωσης δύο τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας”.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/05/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί - Συμβάσεις

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/05/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/05/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 21/2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/05/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθειαγια την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού: «Λαπαροσκοπικών εργαλείων πολλαπλών χρήσεων», για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/05/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των Ορθοπεδικών ειδών : « Ορθοπεδικά υλικά , Συσκευές καταγμάτων, καρφιά και πλάκες , Ορθοπεδικά μοσχεύματα », για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/05/2021)

περισσότερα »

Υπ' αρθμ. 03/2021 προκήρυξη

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/05/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη Διενέργειας Διαπραγμάτευσης για Ανάγκες Σίτισης ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/05/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 27/21 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/05/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/05/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο. (17/05/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.95/2021.(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ. ΑΡΧΕΙΟ)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/05/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 49/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο....... (17/05/2021)

περισσότερα »

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο....... (17/05/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/05/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 96/2021 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ) από την 28 Μαΐου 2021 ώρα 00:00:01πμ, μέχρι και 21 Ιουν 2021 ώρα 23:59:59.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/05/2021)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Μαΐου 2021

  Επισυνάπτεται το υπ' αριθμ. ΑΠ:Φ.ΟΕΥ1900/944/13.5.2021 έγγραφό με το συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο...... (14/05/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (13/05/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη ανάθεσης έργων 2 άρδευσης και 9 φραγμάτων στο Κουρδικό Ιράκ, Γραφ. ΟΕΥ Ερμπίλ, Ιράκ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (13/05/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 96 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (13/05/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 95 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (13/05/2021)

περισσότερα »

Συμβάσεις – Διαγωνισμοί (Διαγωνισμός Υπ’ Αρίθμ. 14/21, για την Προμήθεια Δοκιμαστηρίου Κινητήρων Οχημάτων HUMMER και Διαγωνισμός Υπ’ Αρίθμ. 15/21, για την Προμήθεια Δοκιμαστηρίου Κινητήρων Ισχύος 600 ΗΡ OSHKOSH για Κάλυψη Αναγκών του 303 ΠΕΒ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/05/2021)

περισσότερα »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΜΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/05/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη 300 έργων ανοικοδόμησης Κουρδικού Ιράκ, Γραφ. ΟΕΥ Ερμπίλ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/05/2021)

περισσότερα »

Μετάθεση ημερομηνιών υποβολής προσφορών και αποσφράγισης, αναφορικά με τη διακήρυξη ΑΔ 43/21

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/05/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 47/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/05/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού:« γαστροσκοπίου, κολονοσκοπίου και συστήματος ψηφιακού video-επεξεργαστή εικόνας »

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/05/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

συνημμένα αρχεία: Σ.Δ. αναλωσίμων αντλιών έγχυσης VOLUMAT(ΩΥΕΘ4690ΒΞ-ΤΒΘ)(21PROC008545101) Σ.Δ. αναλώσιμα υλικά Μ.Ε.Θ.(ΨΓ9Φ4690ΒΞ-3ΣΖ)(21PROC008545359) Σ.Δ. προμήθεια τροφίμων (είδη αρτοποιείου)(9Φ9Χ4690ΒΞ-ΩΛΒ)(21PROC008547026) ..... (05/05/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς , διάθεσης και επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων» (CPV 90524100-7) ) (ΚΑΕ 0846)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/05/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.26/21 της ΥΠ/ΠΑ (Καθαρισμός Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – ΚΑΙ – ΑΑΥΕ – ΔΥΓ – 2ης ΥΕΚΕ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/05/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών

Συνημμένα τρείς (3) Περιληπτικές Ανακοινώσεις και τρείς (3) Διακηρύξεις ανοικτών διαγωνισμών αντίστοιχα, που αφορούν σε προσεχείς διαγωνισμούς του Πολεμικού Ναυτικού. ..... (05/05/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 94 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (28/04/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση στο Επιμελητήριο Διαγωνισμού Δακοκτονίας 2021, 2022, 2023

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (27/04/2021)

περισσότερα »

Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης για ανάγκες ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (27/04/2021)

περισσότερα »

Συμβάσεις – Διαγωνισμοί (Διαγωνισμός Υπ’ Αρίθμ. 14/21, για την Προμήθεια Δοκιμαστηρίου Κινητήρων Οχημάτων HUMMER και Διαγωνισμός Υπ’ Αρίθμ. 15/21, για την Προμήθεια Δοκιμαστηρίου Κινητήρων Ισχύος 600 ΗΡ OSHKOSH για Κάλυψη Αναγκών του 303 ΠΕΒ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (27/04/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Οπωρολαχανικών)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (27/04/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Συνημμένα αρχεία: Σ.Δ.  αντιδραστήρια εξετάσεων Παραμέτρων Πήξεως(9ΗΡΑ4690ΒΞ-ΘΟΓ)(21PROC008521320) Σ.Δ. αντισηπτικό χεριών(6ΡΒΗ4690ΒΞ-85Ζ)(21PROC008520087) Σ.Δ. προμήθεια Χαρτιών Καταγραφικών(91ΙΠ4690ΒΞ-ΘΕΗ)(21PROC008519632)..... (27/04/2021)

περισσότερα »

Δώσε τίτλο για το άρθρο......

Περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 19557/22-04-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 106683) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», με εκτιμώμενη αξία 136.969,37€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 145.858,91€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ως ημερομηνία λήξης..... (27/04/2021)

περισσότερα »

Διενέργεια Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη ενός αναδόχου και την σύναψη Σύμβασης παροχής υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων (catering), για την κάλυψη των αναγκών της Δομής Φιλοξενίας Σερρών στη θέση Αγρόκτημα Κλειδί» (ΤΟΣΚΕΔΠ).

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (27/04/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ΜΥ FOB Aktion 04/2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/04/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/04/2021)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΛ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/04/2021)

περισσότερα »

Υπ' αριθμ 05/2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την Ανακατασκευή και Αναδιαμόρφωση του γηπέδου Μπάσκετ της ΜΥ FOB AKTION.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/04/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/04/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης των εγκαταστάσεων 22 (είκοσι δύο) οργανικών μονάδων της ΥΠΑ ως μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19».

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/04/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 93 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (20/04/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.21/21 της ΥΠ/ΠΑ (Προμήθεια Αθλητικών Υποδημάτων)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/04/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/04/2021)

περισσότερα »

Παράταση της υπ’ αριθ. 41/21 Διακήρυξης Διαγωνισμού για την «Προμήθεια θραυσματοβόλων Ναρκών κατευθυνόμενης διεύθυνσης τύπου Μ18A1 CLAYMORE»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/04/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIXTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑΡ»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/04/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/04/2021)

περισσότερα »

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΩΝΗΣ (VCRS)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/04/2021)

περισσότερα »

Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 02/21)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (13/04/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ)

Ενημερώνουμε σχετικά με την υπ’ αρίθμ. 8045/1/674-γ από 12-04-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας για την  προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ,  ελαστικών επισώτρων, ελαφράς και βαρέας χρήσης , διαφόρων διαστάσεων, για την κάλυψη αναγκών του μηχανοκίνητου στόλου της ΓΕ.Π.Α.Δ. Ιονίων Νήσων , της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας και υφιστάμενων υπηρεσιών της, για το έτος 2021 και παρακαλούμε για την ανάρτησή της στην ..... (13/04/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 12/21 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/04/2021)

περισσότερα »

MA NATO - AP_1732-21 (RFQ-CO-115152-BMD)

Διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ’ αριθ. Πρωτ. 1732/7-4-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό του ΝΑΤΟ με θέμα «Integration test Bed ITB Build 6 (ITB 6) Hardware Upgrades", (RFQ-CO-115152-BMD). Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 4η Μαΐου 2021. Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/04/2021)

περισσότερα »

MA NATO - AP_1785-21 (RFQ-CO-115335-TVV)

Σας γνωρίζουμε το υπ’ αριθ. Πρωτ. 1785/9-4-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 5η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of Hardware and Software Components for the Test, Validation and Verification (TV&V)», (RFQ-CO-115335-TVV). Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται πλέον η 14η Μαΐου 2021. Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/04/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ)

Διαδικασία απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εκατό (100) ψυκτικών συγκροτημάτων - κλιματιστικών μηχανημάτων, προς κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, για το έτος 2021.   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/04/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 14/21 (Προμήθεια Ειδών Κυλικείου Προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΑΒ Δεκελείας & 2ου ΑΚΕ – 120 ΠΕΑ – 124 ΠΒΕ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/04/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ''ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ''

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (09/04/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.20/21 της ΥΠ/ΠΑ (Προμήθεια Αρβυλών Βουλκανισμένου Πέλματος)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/04/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 90 /2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (05/04/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού..... (05/04/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/04/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 91/2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/04/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Ράμματα (6Δ7Ξ4690ΒΞ-ΔΩΕ) (21PROC008358787)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/04/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Απολυμαντικά (ΩΙΔΟ4690ΒΞ-Ρ2Θ)(21PROC008359815)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/04/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 14/21 και 15/21

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/04/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 17/21

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (30/03/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΕΤΕΚ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας (Ν.Π.Δ.Δ.), έχοντας υπόψη, τις διατάξεις όπως ισχύουν: 1. Το άρθρο 78 του ν. Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017): Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2. Το άρθρο 118 του ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ- 206 Α/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 3. την με αριθμό 3/22.03.2021 από..... (29/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 87/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (29/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 86/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (29/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 88/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (29/03/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡYΞΗ YΠ’ ΑΡΙΘ. 01/2021/XX ΤΘΜ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ)

«Μίσθωση χώρου για την εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης για τις ανάγκες των Μονάδων- Ανεξ. Υπομονάδων  - Στρατιωτικών Καταστημάτων ΠΕ Δράμας -Καβάλας»   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 89/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (29/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 85/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (29/03/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακήρυξης Ανοιχτού ηλεκτρονικού (μειοδοτικού) Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου των υπηρεσιών καθαρισμού χώρων και επιφανειών που ανήκουν στις Υ.Π.Α. και Α.Π.Α. στους 14 παραχωρημένους Αερολιμένες, ήτοι Άκτιο, Ζάκυνθος, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κως, Μύκονος, Μυτιλήνη, Ρόδος, Σάμος, Σαντορίνη, Σκιάθος και Χανιά, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2022, με πραγματική ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία εγκατάστασης τ..... (29/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 80/2021.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 82/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (29/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 83/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (29/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 84/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (26/03/2021)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός ιματισμού μαθητών ΣΣΑΣ έτους 2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/03/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο32/2020 - Ανοιχτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/03/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 14/21 και 15/21

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/03/2021)

περισσότερα »

Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.01.1/21 για την περιοδική προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών και Φρούτων, προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας, με κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (24/03/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.18/21 της ΥΠ/ΠΑ [Χρηματοδοτική Μίσθωση (Financial Leasing) Δέκα (10) Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (4Χ4), με ωφέλιμο φορτίο από 600 κιλά έως 1,5 τόνο]

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/03/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξη 20/2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/03/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για κατάθεση προσφορών για κατασκευή, ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία Ζώνης Τεχνολογικής και Οικονομικής Ανάπτυξης στη Spitallë, Durrës.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/03/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 45/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 75/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (22/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.77/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (22/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.79/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (22/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.78/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (22/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.76/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (22/03/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (18/03/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (18/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 5/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (18/03/2021)

περισσότερα »

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 32/21

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/03/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 41/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/03/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 42/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/03/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/03/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 44/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 74 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 73 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 72 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/03/2021)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Μαρτίου 2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (12/03/2021)

περισσότερα »

Aνακοίνωση Διενέργειας Δ.Ε 11/21 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 40/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαν. Σ.Δ. Διανομή Γευμάτων(ΨΓ3Π4690ΒΞ-ΧΤΛ)(21PROC008248763)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/03/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ 2/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 10 ΣΠ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.70/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.71/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/03/2021)

περισσότερα »

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 6/21, 8/21 και 10/21

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ. 12/21 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/03/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Παγωτών για τις ανάγκες των Μονάδων – Ανεξαρτήτων Υπομονάδων και Υπηρεσιών της Περιοχής Ευθύνης της 88 Στρατιωτικής Διοίκησης

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 56/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Aνακοίνωση Διενέργειας Δ.19/21 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 63 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 64 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.61/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 66 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 67 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.62/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 69 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.68/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.59/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (08/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.60/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (08/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.57/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (08/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 58 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (08/03/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 39/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (08/03/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (08/03/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (05/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 53/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (03/03/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 07/21 για την Προμήθεια Υφάσματος Κυανόφαιου (Θερινό – Χειμερινό)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/03/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ 95 ΑΔΤΕ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/03/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 31/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/03/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 32/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 15/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (03/03/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ 33 Μ/Κ ΤΑΞ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 16/2021.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (03/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 20/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (02/03/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Επαναπροκήρυξης - Μετάθεσης Διαγωνισμού Δ. 01/21 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 17/2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 18/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 19/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 27/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 28/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 29/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 30/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 32/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 33/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 22/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 26/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 24/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 24/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 25/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (02/03/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 23/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (02/03/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 24/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 23/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 25/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/02/2021)

περισσότερα »

Υποβολής Προσφορών, RFQ-CO-115259-DCEP για το Έργο: «Refresh and Sustain DCIS Equipment Pool»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/02/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/02/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.02/21 για την περιοδική προμήθεια Γαλακτοκομικών Προϊόντων, προς κάλυψη αναγκών της 111 Πτέρυγας Μάχης, με κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 17/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 21/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 22/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 20/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 19/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 18/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/02/2021)

περισσότερα »

Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 43/20 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/02/2021)

περισσότερα »

IFB-CO-115401-TSGT-ISS, NATO Transportable Satellite Ground Terminals Third Generation (TSGT3G) and Upgraded Transportable Satellite Ground Terminals (UTSGT) In-Service Support Activities, NCIA/ACQ/2021/06605

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/02/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/02/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Yπ’ αριθ. 02/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Yπ’ αριθ. 02/2021   Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Διαγωνισµός για την ανάδειξη προμηθευτή για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων (catering), για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) στο χ. Φυλάκιο. Η προς παροχή υπηρεσία φέρει τον κωδικό αριθμό 55322000-1 του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίου συμβάσεων (CPV).   Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των προϊ όν..... (23/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 16/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/02/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. προμήθεια (3) συσκευών οξυγονοθεραπείας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/02/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 14/2021 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ) από 14 Μαρτίου 2021 ώρα 00:00:01πμ, μέχρι και 7 Απριλίου 2021 ώρα 23:59:59

Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο της διακήρυξης. Επισυναπτομενη θα βρείτε την φόρμα συμμετοχής..... (19/02/2021)

περισσότερα »

4η Τροποποίηση Αιτήσεως Υποβολής Προσφορών, RFQ-CO-115259-DCEP για το Έργο: «Refresh and Sustain DCIS Equipment Pool»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (18/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις 3ων Διαγωνισμών

Διακήρυξη τριών (3) ανοικτών μειοδοτικών διαγωνισμών, δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (18/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 13/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (18/02/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 04/21 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (18/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 14/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (18/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 15/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (18/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση 5/21 του ΓΕΝ, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ρυμουλκούμενων στόχων για εκτέλεση Α/Α βολών...... (16/02/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαν. Σ.Δ. μελάνια

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/02/2021)

περισσότερα »

NOI to establish Enterprise Agreements for the entire product lifecycle of Palo Alto Networks equipment and services, NCIA/ACQ/2020/6547

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 12 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.15/21 της ΥΠ/ΠΑ [Προμήθεια Κατεψυγμένων Αλιευμάτων προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των νομών Αττικής και Βοιωτίας]

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.09/21 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 06/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 07/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 08/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Services Hewlett Packard Enterprise (HPE) Hardware» (IFB-CO-115240-HPE) - NCIA/ACQ/2021/6532/11-02-2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 16/21 για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των νομών Αττικής και Βοιωτίας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο....... (15/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 10/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο....... (15/02/2021)

περισσότερα »

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14873-INTELFS2

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (15/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 11/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (15/02/2021)

περισσότερα »

NOI to Issue An IFIB For Waste Collection and Disposal Services at JFC Naples, ACO-NAP-20-19

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/02/2021)

περισσότερα »

IFB - Implementation of the NATO Common Operational Picture Increment 2 IFB-115049-NCOP2 AMD2

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2021/07655/8-2-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη 2η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Implementation of the NATO Common Operational Picture Increment 2», (IFB-CO-115049-NCOP2), AMD2.   Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται πλέον η 8η Μαρτίου 2021...... (10/02/2021)

περισσότερα »

AMENDMENT No 4 - Provision of Transport Core Services (TCS), IFB-CO-14797-TCS, Ref: NCIA/ACQ/2021/06540

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2021/06540/8-2-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 4η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of Transport Core Services (TCS)», (IFB-CO-14797-TCS), Ref: NCIA/ACQ/2021/06540.   Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται πλέον η 19η Φεβρουαρίου 2021...... (10/02/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 8/2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/02/2021)

περισσότερα »

RFQ-CO-115370-HSSR, Hardware Support and Software License & Renewal of Exisiting Licenses and Procurement of New Licenses, NCIA/ACQ/2021/06505

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (09/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Ειδών Κυλικείου για τις Ανάγκες Συσσιτίου των Μονάδων που εδρεύουν στη Φρουρά Βέροιας - Αλεξάνδρειας - Νάουσας»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/02/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.10/21 της ΥΠ/ΠΑ [Προμήθεια Νωπών Αλιευμάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής]

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 05/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/02/2021)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Φεβρουαρίου 2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (05/02/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.01.210) της 111 Πτέρυγας Μάχης (Πολ. Αεροπορία) περιοδική προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών - Φρούτων και Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας, με κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 04/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/02/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών (1/21)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/02/2021)

περισσότερα »

Διαδικτυακό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης δημοσίων υπαλλήλων ERASMUS for Public Administration

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/02/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ανώνυμη εταιρεία Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων Α.Ε. (ΕΠΙΧΕΙΠΑ), που υλοποιεί το έργο της κατασκευής του νέου επιχειρηματικού Πάρκου στην περιοχή Μαλάξας του Δημοτικού Διαμερίσματος Κεραμιών του Δήμου Χανίων, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή εκδήλωσης κατ’ αρχήν ενδιαφέροντος, προκειμένου εφόσον η ίδια το προκρίνει να έρθει σε επαφή, για να επιλέξει συνεργάτη για την διαφήμιση, προβολή και παροχή κάθε συναφούς..... (04/02/2021)

περισσότερα »

Αλλαγή προθεσμίας υποβολής προσφορών για διαγωνισμό που αφορά τη μονάδα αποτέφρωσης αστικών απορριμάτων στη Σόφια

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/02/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 11/2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/02/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.08/21 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/02/2021)

περισσότερα »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΤΗΣ ΣΜΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/02/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 10 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (02/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Διαγωνισμού (Διακήρυξη 3/21/ΓΕΝ α/α ΕΣΗΔΗΣ 105676)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/02/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (01/02/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» Αριθμός Διακήρυξης : 07/2021..... (01/02/2021)

περισσότερα »

BOA Competition RFQ-CO-115259-DCEP - AMD2

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (01/02/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 6 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (01/02/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 9/2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (01/02/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.06/21 της ΥΠ/ΠΑ

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.06/21, για την «Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ». Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (01/02/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση Προκήρυξης της Στρατιωτικής Αστυνομίας της Πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (01/02/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με απευθείας ανάθεση για υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) από 1/1/2021 έως 31/12/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με απευθείας ανάθεση για υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) από 1/1/2021 έως 31/12/2021.   ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ..... (29/01/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με απευθείας ανάθεση για υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητήριου Κέρκυρας, της Γενικής Συνέλευσης της ΑΝΕΤΕΚ, της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητήριου Κέρκυρας και εκδηλώσεων για το έτος 2021

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με απευθείας ανάθεση για υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητήριου Κέρκυρας, της Γενικής Συνέλευσης της ΑΝΕΤΕΚ, της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητήριου Κέρκυρας και εκδηλώσεων για το έτος 2021.   ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΚΕΡΚΥΡΑ, 29/01/2021 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                Αρ..... (29/01/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ   ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΚΕΡΚΥΡΑ, 29/01/2021 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                Αριθ. Πρωτ.: 198           Διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2                                                                                                      Τ.Κ. 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ       ..... (29/01/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για το έτος 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για το έτος 2021   ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΚΕΡΚΥΡΑ, 29/01/2021 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                Αριθ. Πρωτ.: 196          Διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2                                                                                                      Τ.Κ. 49100..... (29/01/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΕΤΕΚ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΕΤΕΚ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021   ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                   Διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2                                                                                                      Τ.Κ. 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ            ..... (29/01/2021)

περισσότερα »

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός στην Γεωργία για την Παραχώρηση Αδείας Εκμετάλλευσης Κοιτασμάτων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου στην Περιοχή της Μαύρης Θάλασσας

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (27/01/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/21 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (27/01/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 7/2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (27/01/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. για Μυοκτονία - Απεντόμωση Σ.Δ. συντήρ. μηχανημάτων- συσκευών(εμφανιστηρίων ακτινολογικού)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (26/01/2021)

περισσότερα »

IFB-CO-115112-ETEE Έργου: ENHANCEMENT OF JOINT EXERCISE MANAGEMENT MODULE (JEMM)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/6201/19-1-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «ENHANCEMENT OF JOINT EXERCISE MANAGEMENT MODULE (JEMM) WITHIN BMD FUNCTIONS IN EDUCATION, TRAINING, EXERCISE AND EVALUATION FUNCTIONAL SERVICES (ETEE FS)», (IFB-CO-115112-ETEE-JEMM-BMD). Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 14η Απριλίου 2021...... (26/01/2021)

περισσότερα »

IFB CO 115113 ETEE ΕΡΓΟΥ: WITHIN BALLISTIC MISSILE DEFENCE (BMD) FUNCTIONS IN EDUCATION

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/6201/19-1-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «ENHANCEMENT OF JOINT EXERCISE MANAGEMENT MODULE (JEMM) WITHIN BMD FUNCTIONS IN EDUCATION, TRAINING, EXERCISE AND EVALUATION FUNCTIONAL SERVICES (ETEE FS)», (IFB-CO-115112-ETEE-JEMM-BMD).   Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 14η Απριλίου 2021.  ..... (26/01/2021)

περισσότερα »

IFB CO 115115 ETEE FS ΕΡΓΟ: OPERATIONAL ASSURANCE, TRAINING AND MENTORING CAPABILITY

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2021/6203/19-1-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «OPERATIONAL ASSURANCE, HAND OVER, TRAINING AND MENTORING CAPABILITY WITHIN BMD FUNCTIONS IN EDUCATION, TRAINING, EXERCISE AND EVALUATION FUNCTIONAL SERVICES (ETEE FS)», (IFB-CO-115115-ETEE-JEMM-BMD).   Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 14η Απρ..... (26/01/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 03/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/01/2021)

περισσότερα »

Notification of Intent - RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS

Σας ενημέρωνουμε σχετικά με το υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2021/06476/18-1-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Διαγωνισμό για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Tactical Deployable Communications and Information Systems (TDCIS)» (RFQ-CO-115363- PRT-TDCIS), εκ μέρους της Πορτογαλίας. Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης επιλεξιμότητας ορίζεται η 5η Φεβρουαρίου 2021...... (26/01/2021)

περισσότερα »

IFB - Implementation of the NATO Common Operational Picture Increment 2 IFB-115049-NCOP2 AMD1

Σας ενημέρωνουμε σχετικά με το υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2021/06469/14-1-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 1η τροποποίηση της πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «IMPLEMENTATION OF THE NATO COMMON OPERATIONAL PICTURE INCREMENT 2» (IFB-115049-NCOP2) AMD1.   Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης επιλεξιμότητας ορίζεται πλέον η 18η Φεβρουαρίου 2021...... (26/01/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.01/21 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (22/01/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας ΔΕ.04/21 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (22/01/2021)

περισσότερα »

SHAPE - SCC Transformers and EMP filters replacement (ICB) procurement procedure)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/01/2021)

περισσότερα »

Invitation For Bid IFB-CO-14783-INTELFS2_Intelligence Functional Services (INTEL-FS) - Spiral 2 and BMD functions in INTEL-FS - (ΜΕΡΟΣ 1)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/01/2021)

περισσότερα »

Invitation For Bid IFB-CO-14783-INTELFS2_Intelligence Functional Services (INTEL-FS) - Spiral 2 and BMD functions in INTEL-FS (ΜΕΡΟΣ 2)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/01/2021)

περισσότερα »

Invitation For Bid IFB-CO-14783-INTELFS2_Intelligence Functional Services (INTEL-FS) - Spiral 2 and BMD functions in INTEL-FS (ΜΕΡΟΣ 4 - ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/01/2021)

περισσότερα »

Invitation For Bid IFB-CO-14783-INTELFS2_Intelligence Functional Services (INTEL-FS) - Spiral 2 and BMD functions in INTEL-FS (ΜΕΡΟΣ 3)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/01/2021)

περισσότερα »

BOA Competition RFQ-CO-115259-DCEP - AMD1 - distribution

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/01/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαν. Σ.Δ. Γαντιών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/01/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Διενέργειας Δ.41/20 της ΥΠ/ΠΑ [Αναβάθμιση και εν συνεχεία υποστήριξη εξοπλισμού ελέγχου απόδοσης RADAR (RASS-S4)]

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/01/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/01/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.4/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (19/01/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΗΛ.Δ.Α. Δ.κάτω των Ορίων, για την προμήθεια: «Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (19/01/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/01/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού "Κατασκευής σήραγγας Llogara" στον άξονα Ορικούμ-Χειμάρρα (Ε.Ο. SH8, Αυλώνα-Άγιοι Σαράντα) - Παράταση προθεσμίας

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού "Κατασκευής σήραγγας Llogara" στον άξονα Ορικούμ-Χειμάρρα (Ε.Ο. SH8, Αυλώνα-Άγιοι Σαράντα) - Παράταση προθεσμίας ΣΧΕΤ.: Έγγραφό μας Α.Π.Φ.2140/31/ΑΣ301/1319/16.12.2020 Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι το Α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για την κατασκευή της σήραγγας “Llogara”, στον άξονα Ορικούμ -Χειμάρρα της Εθνικής Οδού SH8 (Αυλώνα-Άγιοι Σαράντα). Σύμφωνα με τη νέα προθεσμί..... (19/01/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Ασκοί Αίματος

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/01/2021)

περισσότερα »

IFB-CO-14314-IEG-C για το Έργο: Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret And Mission Secret (Mail 5)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (19/01/2021)

περισσότερα »

IFB-CO-14314-IEG-C για το Έργο: Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret And Mission Secret (Mail 4)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/01/2021)

περισσότερα »

IFB-CO-14314-IEG-C για το Έργο: Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret And Mission Secret (Mail 3)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/01/2021)

περισσότερα »

Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret And Mission Secret (Mail 2)

Σε συνέχεια του από 7/1/2021 ηλεκτρονικού μας μηνύματος σχετικά με την πρόσκληση για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα "Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret and Mission Secret" (IFB-CO-14314-IEG-C), αποστέλλεται (λόγω όγκου συνημμένων) το δεύτερο μέρος και ακολουθούν ακόμη τέσσερα σχετικά μηνύματα. Όλγα Νικολοπούλου Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής Τμήμα Βιομηχανικής Πολιτικής & Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων ..... (19/01/2021)

περισσότερα »

RFQ-CO-115370-HSSR,_Notification of Intent to Requests for Quotations Hardware and Software Support Renewal (HSSR)_NCIA/ACQ/2020/12965

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/01/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. (2ος) για υπηρ. συντήρησης και επισκευής Η-Υ και προμήθεια ανταλλακτικών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/01/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Τροφίμων (είδη Οπωροπωλείου)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/01/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαν. Σ.Δ. αναλωσίμων υλικών εργαστηρίων+++ Σ.Δ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ (είδη γαλακτοπωλείου+κατεψυγμένα )

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (12/01/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 02/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (12/01/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 2/2021 - Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Αμοιβή υπηρεσιών για βοηθό παθολογοανατομικού εργαστηρίου, για ένα εξάμηνο»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (12/01/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 1/2021 - Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Αμοιβή υπηρεσιών για βοηθό Βιοπαθολογικού εργαστηρίου, για ένα εξάμηνο»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (12/01/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για κατάθεση προσφορών για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη μεταφορά του τουριστικού λιμανιού Αυλώνα στο πλαίσιο συμφωνίας παραχώρησης/ΣΔΙΤ

  Σας γνωρίζουμε ότι το α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας ανακοίνωσε διεθνή διαγωνισμό για  το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη μεταφορά του τουριστικού λιμανιού Αυλώνα, στο πλαίσιο συμφωνίας παραχώρησης/ΣΔΙΤ. Το εν λόγω λιμάνι με την ονομασία "Maria Vlora" προβλέπεται να κατασκευασθεί εντός της περιοχής του υφισταμένου λιμανιού της Αυλώνας. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 35 χρόνια, ενώ ο προϋπολογισμός   του έργου αναμένεται να ανέλθει στα €22,7 εκατ., πλέον Φ..... (12/01/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. αντιδρ. για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2(ΩΞΛΒ4690ΒΞ-0ΕΡ)(21PROC007987161)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.. (12/01/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 01/21 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (07/01/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 3 /2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (07/01/2021)

περισσότερα »

NCI Agency Market Survey Request for Information MS-CO-115336-DCIS

Σας ενημερώνουμε σχετικά με το υπ΄ αριθ. Πρωτ. NCIA/ACQ/2020/12984/22-12-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την έρευνα αγοράς για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Project “IP over Radio”» (MS-CO-115336-DCIS). Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2021. Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (07/01/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.2/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. ..... (07/01/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’αρίθμ.1/2021

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. ..... (07/01/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 239/2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. (04/01/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 43/20

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/01/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών για τις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Οικονομικού και Εφοδιασμού της ΥΠΑ, ως μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/01/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/01/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 144/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/01/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/01/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/01/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 238/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ) από την 23 Ιαν 21 ώρα 00:00:01πμ, μέχρι και 16 Φεβ 21 ώρα 23:59:59.

  Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο της Διακήρυξης...... (21/12/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση λίστας διαγωνιζομένων - έργο ΝΑΤΟ (IFB-CO-115112-ETEE)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/12/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση λίστας διαγωνιζομένων - έργο ΝΑΤΟ (IFB-CO-115113-ETEE)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/12/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση συμμετοχής σε Διαγωνισμό για τα έργα του ΝΑΤΟ (3FS31001-01) & (3FS31001-03) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/12/2020)

περισσότερα »

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14974-BMD, για το Έργο : «Integration Test Bed Build 6 Open Frame Services (ITB OFS)»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. 01-IFB-CO-14974-BMD-Book I-Bidding Instructions-Amd1 02-IFB-CO-14974-BMD-Book I-Annexes Amd1.docx 06-IFB-CO-14974-BMD-Book II-Part IV-SOW-Amd1 20201211 IFB-CO-14974-BMD IFB Amdt 1 Attachement A Answers to Clarification Requests 20201211 IFB-CO-14974-BMD-Amdt1 - Cover letter 20201215 IFB-CO-14974-BMD AMENDMENT 1 PDOGTN ..... (21/12/2020)

περισσότερα »

1η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών, RFQ-CO-115172-RACKS για το Έργο: «Provide Rack Mounted Network Equipment » (SERIAL 2016/0CM03101)

  Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. ..... (21/12/2020)

περισσότερα »

Αρχική Λίστα Διαγωνιζομένων, IFB-CO-115112-ETEE, IFB-CO-115113-ETEE, IFB-CO-115115-ETEE

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.   20201207 INITIAL BL IFB-CO-115112-ETEE WP1 JEMM NCIA 20201207 INITIAL BL IFB-CO-115113-ETEE WP2 AMD SIM NCIA 20201207 INITIAL BL IFB-CO-115115-ETEE WP4 OPR ASSUR NCIA 20201211 INITIAL BL IFB-CO-115112-ETEE WP1 JEMM PDOGTN 20201211 INITIAL BL IFB-CO-115113-ETEE WP2 AMD SIM PDOGTN 20201211 INITIAL BL IFB-CO-115115-ETEE WP4 OPR ASSUR PDOGTN ..... (21/12/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (21/12/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση για τη Σύναψη Σύμβασης (Προμήθεια υποβρύχιων οχημάτων)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (21/12/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 237 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (21/12/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 235 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (21/12/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαν. Σ.Δ. Παντοπωλείου++ Επαν. Σ.Δ. συσκευών ορών

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (21/12/2020)

περισσότερα »

Συμβάσεις - Διαγωνισμοί (Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ν. ΚΩ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (21/12/2020)

περισσότερα »

Έρευνα αγοράς για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Cyber Security System» (MS-CO-115300-CSSR)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (21/12/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. προμήθεια Κουστουμιών Νοσηλευτικής

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/12/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ..42/20 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/12/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. είδη ΕΣΤΙΑΣΗΣ + ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/12/2020)

περισσότερα »

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη\Περιβαλλοντική Μη Χρηματοοικονομική Λογιστική – Εναρμόνιση με το Νόμο 4403/2016 | Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης ΔΠΘ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/12/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.45/20 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/12/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ..44/20 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/12/2020)

περισσότερα »

Σ.Δ. Υπηρεσίες ΦΥΛΑΞΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/12/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 23/2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/12/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαν. (δις) Σ.Δ. Υγειονομικού Διαφόρου+ Επαν. Σ.Δ. αντιδραστήρια ΕΚΤΟΣ αναλυτών

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (11/12/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (11/12/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ..41/20 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/12/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη ενός αναδόχου και την σύναψη Σύμβασης παροχής υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων (catering), για την κάλυψη των αναγκών της Δομής Φιλοξενίας Σερρών στη θέση Αγρόκτημα Κλειδί» (ΤΟΣΚΕΔΠ).

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/12/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 92/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/12/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας υφασμάτινων ενδεικτών ανεμούριων για την αντικατάσταση φθαρμένων στους διαδρόμους προσγείωσης – απογείωσης των Κρατικών Αερολιμένων ευθύνης ΥΠΑ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας υφασμάτινων ενδεικτών ανεμούριων για την αντικατάσταση φθαρμένων στους διαδρόμους προσγείωσης – απογείωσης των Κρατικών Αερολιμένων ευθύνης ΥΠΑ συνολικού προϋπολογισμού €74.400,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με ισόποση δέσμευση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ έτο..... (11/12/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.40/20 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/12/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 22 ΔΕΚ 2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/12/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.35/20 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/12/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Αντιδραστηρίων για εξετάσεις με αναλυτές αίματος

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/12/2020)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/12/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαν. ΠΜΔ Καθετήρων διαφόρων (9ΓΔΓ4690ΒΞ-2ΩΜ)(20PROC007759791)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/12/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 234/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/12/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 233/2020 | ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προμήθεια ενός ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιου για ΩΡΛ κλινική του Νοσοκομείου»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (04/12/2020)

περισσότερα »

Invitation for Bids (IFB) for an Enterprise License Agreement (ELA) for McAfee software licenses and support services for 3 years, IFB-CO-115286-McAfee

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/12/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/12/2020)

περισσότερα »

Σ.Δ. Υγειονομικών Υλικών για προστασία από τον COVID (65ΖΞ4690ΒΞ-ΣΤ7)(20PROC007729425)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/12/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 86/2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/12/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/12/2020)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (03/12/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη Επιμελητηρίου Κέρκυρας για πρόσληψη Δικηγόρου στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Προκήρυξη Επιμελητηρίου Κέρκυρας για πρόσληψη Δικηγόρου στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου 26/11/2020 Το Επιμελητήριο Κέρκυρας, στα πλαίσια διαδικασίας πρόσληψης επιστημονικού συνεργάτη – δικηγόρου, με έμμισθη εντολή, στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου κατά το άρθρο 87 του Νόμου 4635/2019, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο τα οριζόμενα στην ακόλουθη προκήρυξη δικαιολογητικά συμ..... (26/11/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 87/2020 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. ΕΝΤΥΠΩΝ (6ΨΞΨ4690ΒΞ-Τ5Ω)(20PROC007709136)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/11/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔE.43/20 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΕΠΑΝ. (δις) Σ.Δ. ΒΕΛΟΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (66Ψ64690ΒΞ-Γ78)(20PROC007711931)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Διακίνηση Αλληλογραφίας (69ΥΡ4690ΒΞ-ΝΙ6)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 137/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 138/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/11/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 33 Μ/Κ ΤΑΞ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/11/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 33 Μ/Κ ΤΑΞ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 135/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 136/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/11/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/11/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 232 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (26/11/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 231 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (26/11/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 230 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (26/11/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (26/11/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη δημοπράτησης και επιλογής αναδόχου για το σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού Spitalles (περιοχή Δυρραχίου)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξη 30/2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Ανοσοχημικών / Ορμονολογικών Εξετάσεων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου για το Γ. Ν. Ζακύνθου

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/11/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής(Notification of Intend/ΝΟΙ), σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Restore Fuel Storage Tanks at Chievres, Belgium» (SERIAL 2PL40153)82-0)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (24/11/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.40/20

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (24/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 132/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (20/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 133/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο..... (20/11/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14974-BMD, για το Έργο : «Integration Test Bed Build 6 Open Frame Services (ITB OFS)» - ΜΕΡΟΣ 1ο

Α΄ Μέρος   Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4879/13-11-2020 και NCIA/ACQ/2020/12820/11-11-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Integration Test Bed Build 6 Open Frame Services (ITB OFS) » (IFB-CO-14974-BMD).   Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης επιλεξιμότητας ορίζεται η 3η Φεβρουαρίου 2021.   Επισυναπτόμενα Αρχεία  (..... (20/11/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14974-BMD, για το Έργο : «Integration Test Bed Build 6 Open Frame Services (ITB OFS)» PART II - 2ο ΜΕΡΟΣ

Επισυναπτόμενα Αρχεία (NU) 05-IFB-CO-14974-BMD-Book II-Part IV-Statement of Work (NU) 06-IFB-CO-14974-BMD-Book II-Part IV-Annexes to Statement of Work (NU) 07-IFB-CO-14974-BMD-Book II-Part IV-SOW-Annex A - List of Requirements ..... (20/11/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής (Notification of Intend/ΝO), σε Αίτηση για Προσφορές (Request for Quotations/RFQ) για το Έργο: « Cyber Security System Refresh»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (20/11/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFB-CO-115049-NCOP2, για το Έργο : «Implementation of the NATO Common Operational Picture (NCOP) Increment 2» - PART IΙI FINAL

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (20/11/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFB-CO-115049-NCOP2, για το Έργο : «Implementation of the NATO Common Operational Picture (NCOP) Increment 2» PART IΙ

B΄ Μέρος Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το δεύτερο μέρος από τα σχετικά με τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4880/15-11-2020 και NCIA/ACQ/2020/6743/5-11-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Implementation of the NATO Common Operational Picture (NCOP) Increment 2 » (IFB-CO-115049- NCOP2). Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης επιλεξιμότητας ορίζεται η 28η Ιανουαρίου 2021...... (20/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. μελάνια + χαρτί Α4 + γραφική ύλη (ΨΞ8Β4690ΒΞ-1ΥΓ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/11/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 80/2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 134/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/11/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Δ.9/20) ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ – ΦΡΟΥΤΩΝ & ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/11/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ «Παροχή υπηρεσίας έκδοσης εντύπων τουριστικής προβολής με QR CODE»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/11/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2020-2021 ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (19/11/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 229 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (19/11/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 227 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (19/11/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 228 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (19/11/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, TABLET KAI ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (19/11/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 40995/06-11-2020) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Αύξοντα Συστημικό Αριθμό: 101928) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

Πατήστε εδω για να δειτε το αρχείο της προκήρυξης...... (19/11/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 40893/05-11-2020) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (αύξοντα συστημικό αριθμό: 101927 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ»

Πατήστε εδω για να δειτε το αρχείο της προκήρυξης...... (19/11/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/11/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/11/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/11/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 40989/06-11-2020) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Αύξοντα Συστημικό Αριθμό: 101930) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με εκτιμώμενη καθαρή αξία 42.156,54€, συνολική αξία 52.274,11€ με ΦΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 128/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/11/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 225/2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/11/2020)

περισσότερα »

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια πέντε (5) υγρών κλιβάνων, (CPV: 33191100-6 Αποστειρωτές) για την κάλυψη των αναγκών Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/11/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 129/20 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/11/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 2/2020/ΧΧ ΤΘΜ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/11/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας

Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης) για την κάλυψη αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου του Α.Τ.Παξών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας και πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, για το έτος 2021 η οποία διαιρείται σε ΔΥΟ (2) TMHMATA, ως εξής: ΤΜΗΜΑ Α΄: Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης) για την κάλυψη αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου του Αστυνομικ..... (13/11/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 223/2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/11/2020)

περισσότερα »

Συμβάσεις - Διαγωνισμοί για Προμήθεια Ειδών Κάβας για τις ανάγκες των Μονάδων - Υπηρεσιών της Φρουράς Ν. Λάρισας (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (11/11/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 224 /2020.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (11/11/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 222 /2020. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (11/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 127/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο....... (11/11/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 211/2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (06/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ και ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. ΣΥΡΙΓΓΩΝ μιας χρήσης (Ω5ΙΧ4690ΒΞ-Λ3Λ)(20PROC007582121)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/11/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια αυτόματων μηχανημάτων αντισηπτικού/σαπουνιού, για τις εγκαταστάσεις των οργανικών μονάδων της ΥΠΑ, ως μέτρο προστασίας της ανθρώπινης υγείας από την πανδημία COVID-19. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω τη..... (04/11/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 178 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (03/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/11/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 74/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/11/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 215 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (03/11/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 216 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (03/11/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 220 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (03/11/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 219 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (03/11/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 219 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (03/11/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 217 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (03/11/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 70-2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (03/11/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 218 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (03/11/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για τη προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής (Laptop – Πολυμηχάνημα) του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (PB3) στο πλαίσιο του έργου ‘Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen ENterprises’ με το ακρωνύμιο ICON WOM-EN κωδικός MIS5003919.

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», με τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 328 και την υπ. αριθ. 16/23-09-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Κέρκυρας την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για το συγκεκριμένο ύψος προϋπολογισμού των 3.064,52 € άνευ Φ.Π.Α., στον ΚΑΕ 9919[24] με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή για την ..... (02/11/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 188/2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (26/10/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την καθαριότητα χώρων της ΣΣΑΣ για το έτος 2021

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 211/2020.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (26/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 213/2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (26/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 180/2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (26/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 208 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (26/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 210/2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (26/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 212 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (26/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 209/2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (26/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 214 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..... (26/10/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης 01/2020)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 207 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (23/10/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 195/2020 | «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Γάντια εργασίας)»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (23/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 194 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (23/10/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 196/2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (23/10/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 189/2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (23/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 193 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (23/10/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 197/2020 | «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Ηλεκτρομαγνητική μονάδα)»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (23/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 191 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (23/10/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 190/2020 | «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων, για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Συσκευές και όργανα έγχυσης)»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (23/10/2020)

περισσότερα »

8η Τροποποίηση και 11η Έκδοση Διευκρινιστικών Ερωτήσεων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure, (IFB-CO-15049-BITI)»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (23/10/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής, Notification of Intend (ΝΟΙ), σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Reorganisation of Ship-Shore-Ship Buffer (SSSB) Capability Including Associated Communications Systems» (SERIAL 2015/0CM03072 - 02,03 & 0

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (23/10/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: α)«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/10/2020)

περισσότερα »

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Passive Network Structured Cabling for the Technical Facilities at the NCI Agency The Hague» (RFQ-CO-115268-AFAP)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (23/10/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/10/2020)

περισσότερα »

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia (RFQ-CO-115283-NATINAMDS)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (23/10/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ.38/20

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (23/10/2020)

περισσότερα »

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 29/2020 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας επαναπροκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και τη συνέχιση αυτού με Δημοπρασία με προφορικές προσφορές μέχρι αναδείξεως του τελευταίου μειοδότη, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Εθνική οδός Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας Περιοχή Κοντόκαλι Κέρκυρας Διοικητικές Υπηρεσίες Ισόγειο) την 1 η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., για τη μίσθωση κτιρίων που θα στεγαστούν οι δομές ψυχοκοινωνικής αποκ..... (22/10/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Αστυνομικών υπηρεσιών της Δ.Α Κέρκυρας, που στερούνται προσωπικού καθαριότητας, προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών, για το έτος 2021, ως εξής: Στις κτιριακές εγκαταστάσεις α) του Αστυνομικού Μεγάρου Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα (οδός Ιουλίας Ανδρεάδη 01), β) του Αστυνομικού Τμήματος Αχιλλείων με έδρα τις Μπενίτσες Κέρκυρας, γ) του Αστυνομικού Τμήματος Παλαιοκαστριτών με έδρα την Παλαιοκαστρίτσα Κέρκυρας δ) του Αστυνομικού Τμήματος ..... (22/10/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/20 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (22/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις διαγωνισμών (Διακήρυξη 31/20/ΓΕΝ για την προμήθεια 3 βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (22/10/2020)

περισσότερα »

10η Έκδοση Διευκρινιστικών Ερωτήσεων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure, (IFB-CO-15049-BITI)»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (22/10/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 69/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 187/2020.(επαν.146)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (21/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 119/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/10/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.33/20 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξη 46/2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο....... (20/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 182 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (20/10/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 72/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 4ης Υ.Πε.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (20/10/2020)

περισσότερα »

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης κλειστού διαγωνισμού διεθνούς συμμετοχής για την προμήθεια συστήματος με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (20/10/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 181/2020 | ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ετήσια σύμβαση για τη συντήρηση 27 ανελκυστήρων και 2 κυλιόμενων κλιμάκων»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (20/10/2020)

περισσότερα »

1η και 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Passive Network Structured Cabling for the Technical Facilities at the NCI Agency The Hague» (RFQ-CO-115268-AFAP)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (20/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 184 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (20/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 186 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (20/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 185 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (20/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 183 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (20/10/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 176/2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/10/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/10/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΕΜ 08/2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 177/2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/10/2020)

περισσότερα »

9η Έκδοση Διευκρινιστικών Ερωτήσεων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure, (IFB-CO-15049-BITI)»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (14/10/2020)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 4/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΒΑ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΤΡΟΦΙΜΑ & ΒΥΣ)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (14/10/2020)

περισσότερα »

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia (RFQ-CO-115283-NATINAMDS)»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/10/2020)

περισσότερα »

Contractor Support for the Allied Command Transformation Intelligent Customer & technical Support (TACTICS) II, IFIB-ACT-SACT-21-02

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/10/2020)

περισσότερα »

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of GAG Radio,Capability for NATINAMDS Extension to North Macedonia», (RFQ-CO-115278-NATINAMDS

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/10/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Πρόθεσης Συμμετοχής σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Restoration of Aircraft Parking Apron, Oerland, Norway» (SERIAL 5AF11153-0)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/10/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Πρόθεσης Συμμετοχής σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Provide,Temporary Housing for JLSG at HQ JFC Brunssum – Urgent Requirement»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/10/2020)

περισσότερα »

Contractor Support for Innovation Branch Application Development, IFIB-ACT-SACT-20-23

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/10/2020)

περισσότερα »

Provision of IT Professional Support Services to STO Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE), IFIB CMRE-20-010

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/10/2020)

περισσότερα »

3η Και 4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «COTS IT Hardware,Equipment and Associated Support», (IFB-CO-115125-e-FIT)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/10/2020)

περισσότερα »

1η και 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «COTS IT Hardware,Equipment and Associated Support», (IFB-CO-115125-e-FIT)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/10/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 56-2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/10/2020)

περισσότερα »

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για τον Διαγωνισμό: «Global Mobile,Telephony Contract» (IFB-CO-15038-GMT )

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/10/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεως Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια:«ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (CPV 38434520-7, Αναλυτές Αίματος ) (ΚΑΕ 1359)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (14/10/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών του Γ.Ν. Ζακύνθου

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/10/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 118/2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (14/10/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΙΜΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/2020, ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 61 ΗΜΕΡΩΝ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/10/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωσης Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού Δ.35/20 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 117/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/10/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (08/10/2020)

περισσότερα »

Τρίτη (3η) παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (08/10/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. πρόμηθειας Ψηφιακού Ανιχνευτή για την αναβάθμιση μαστογράφου

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (08/10/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί - Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Επαναληπτικού Συ-νοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (07/10/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για τη προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής (Laptop – Πολυμηχάνημα) του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (PB3) στο πλαίσιο του έργου ‘Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen ENterprises’ με το ακρωνύμιο ICON WOM-EN κωδικός MIS5003919.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», με τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 328 και την υπ. αριθ. 16/23-09-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Κέρκυρας την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για το συγκεκριμένο ύψος προϋπολογισμού των 3.064,52 € άνευ Φ.Π.Α., στον ΚΑΕ 9919[24] με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τι..... (07/10/2020)

περισσότερα »

Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας , Αρ. Τεύχους No.12/2020 από 5 Οκτωβρίου 2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη 30/20/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ - Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για Κάλυψη Αναγκών Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού από 1η ΣΤΡΑΤΙΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 116/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/10/2020)

περισσότερα »

Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε.

Ο εθνικός εκθεσιακός φορέας ΔΕΘ-Helexpo A.E. προκήρυξε Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για την Ανάπλαση του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης με τίτλο «International Architectural Design Competition for the Thessaloniki ConfEx Park”. Ο διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τις αρχές για αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς της UNESCΟ και θα τεθεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA). Για περισσότερες πληροφορίες και την αναλυτική προκήρυξη μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα : http..... (06/10/2020)

περισσότερα »

NOI to issue an IFIB for Information Knowledge Management Functional Administration Deliverable Services, IFIB-ACT-JFTC 20-101

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/10/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 67/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/10/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 για την σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την Προμήθεια Μικρολεωφορείων τουλάχιστον 18θ (Θέσεων), εκτιμώμενου προϋπολογιζόμενου κόστους 241.935,48 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/10/2020)

περισσότερα »

Provision of Transport Core Services (TCS), IFB-CO-14797-TCS, Ref: NCIA/ACQ/2020/7112

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/10/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.: 7/2020 | Προμήθεια Οπωροκηπευτικών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (06/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 113/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (02/10/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.34/20 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (02/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 113/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (30/09/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (30/09/2020)

περισσότερα »

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για τον Διαγωνισμό: «Global Mobile,Telephony Contract» (IFB-CO-15038-GMT )

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Passive Network Structured Cabling for the,Technical Facilities at the NCI Agency The Hague» (RFQ-CO-115268-AFAP)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 174/2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 112/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/09/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠ 108-20

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Πρόθεση Προσκλησης Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμών IFB-CO-115112-ETEE

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Πρόθεση Προσκλησης Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού IFB-CO-115113-ETEE

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Πρόθεση Προσκλησης Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού IFB-CO-115115-ETEE

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Tροποποιήσεις Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 3853/24-9-2020 και NCIA/ACQ/2020/7083/24-9-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 8η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure» IFB-CO-15049- BITI. Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παραμένει η 23η Οκτωβρίου 2020...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Tροποποιήσεις Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 3879/24-9-2020 και NCIA/ACQ/2020/7092/24-9-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of GAG Radio Capability for NATINAMDS Extension to North Macedonia» RFQ-CO-115278-NATINAMDS. Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παραμένει η 8η Οκτωβρίου 2020...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Tροποποιήσεις Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 3880/24-9-2020 και NCIA/ACQ/2020/7090/24-9-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη 2η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia» RFQ-CO-115283-NATINAMDS. Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παραμένει η 8η Οκτωβρίου 2020...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/09/2020)

περισσότερα »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Συμβάσεις - Διαγωνισμοί (επανάληψη Διενέρειας Ανοικτού Πλειοδοτικού για τη Μίσθωση - Εκμετάλλευση του Κυλικείου του Στρατιωτικού Πρατηρίου Θεσσαλονίκης (ΣΠΘ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. κουστουμιών νοσηλευτικής

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 110/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 111/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/09/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 109/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/09/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. προμήθειας Ιατρικών Αερίων σε φιάλες

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/09/2020)

περισσότερα »

7η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (25/09/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθμ. 105/20, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/09/2020)

περισσότερα »

«Προμήθεια και τοποθέτηση πέντε (5) Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών καθώς και αποξήλωση των παλαιών» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Δικαίων, Ιάσμου, Εχίνου, Σταυρούπολης και Σαπών εποπτείας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.167/2020.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/09/2020)

περισσότερα »

Επαναληπτικός Διαγωνισμός προμήθεια οχημάτων Α.μεΑ.

Προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων Α.μεΑ., σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 25/09/2020. Ενημερωθείτε σχετικά στο παρακάτω link: https://thessaloniki.gr/leof_amea/..... (21/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 104/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις διαγωνισμών (Διακήρυξη 27/20/ΓΕΝ για την προμήθεια καυσίμων κίνησης Π. Πλοίων)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (21/09/2020)

περισσότερα »

Υπ’ αριθμ. 107-20 πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση, για την προμήθεια 1 Ταχύπλοου Σκάφους (ΤΣ) μεταφοράς προσωπικού και 7ετους υποστήριξης, για την εκτέλεση της ειδικής αποστολής των Μονάδων ΣΞ, στο πλαίσιο συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης προς κάλυψη κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την Αναθέτουσα Αρχή.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (21/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.172/2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (21/09/2020)

περισσότερα »

Υπ’ αρίθμ. 108-20 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευσης, για την Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Πληρωμάτων και Τμημάτων επί των Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού, Επιτήρησης - Ανάσχεσης (Συσκευών Παροχής Οξυγόνου Κλειστού Κυκλώματος και Ρυθμιστών Πλευστότητας) για την Εκτέλεση της Ειδικής Αποστολής των Μονάδων ΣΞ, στο Πλαίσιο Συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην Διαχείριση της Προσφυγικής Κρίσης προς Κάλυψη Κατεπείγουσας Ανάγκης Οφειλόμενης σε Γεγονότα Απρόβλεπτα για την Αναθέτουσα Αρχή.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (21/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 102/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (21/09/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο...... (17/09/2020)

περισσότερα »

Διαδικασία απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων στέγασης Αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας .

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (17/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 155/2020.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 29/20

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΟΥ Φo.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ προκηρύσσει Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  ΤΟΥ Φo.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε» της υπ΄αρ.Πρωτ.2099/2020 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ:20PROC00..... (16/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 96/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 95/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη 19/20/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ - Προμήθεια ενός (1) Χειρουργικού Μικροσκοπίου ΩΡΛ Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο για τον κλειστό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια συστήματος με τίτλο ‘’Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)’’ συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης εξήντα δύο εκατομμυρίων ευρώ #62.000.000,00€# (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, κατά είκοσι μία (21) ημερολογιακές ημέρες»..... (16/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 99/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of GAG Radio Capability for NATINAMDS Extension to North Macedonia», (RFQ-CO-115278-NATINAMDS)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (16/09/2020)

περισσότερα »

6η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia », (RFQ-CO-115283-NATINAMDS)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 100/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019-Εξαίρεση άρθρου 16 παρ. 2γ του ν. 4369/2016

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 159 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 166 /2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Υπ΄αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/7016/9-9-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόθεση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Notification of Intent to Invite Bids for the implementation of the Project ‘Transport Core Services», IFB-CO-14797-TCS , Ref: NCIA/ACQ/2020/7016.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 156 /2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 97/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 98/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.06/20) 111 ΠΜ (Πολεμική Αεροπορία) για την προμήθεια Εμφιαλωμένων Νερών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης για το ΚΥΤ Σάμου

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη 22/20/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ - Προμήθεια ενός (1) Χειρουργικού Μικροσκοπίου Πλαστικής Χειρουργικής και Νευροχειρουργικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη 23/20/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ - Προμήθεια ενός (1) Εύκαμπτου Διαγνωστικού Βίντεο-Βρογχοσκόπιο Full HD Πνευμονολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Προκήρυξης Υπ.Αριθμ.07/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών και Κατεψυγμένων Πουλερικών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη Υπ.Αριθμ.08/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών και Κατεψυγμένων Ειδών Κρέατος

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 155/2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (15/09/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Περιλήψεις Διακηρύξεων για  ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ:   1)      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (19BAR), ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ»   2)      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ..... (15/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 162 /2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/09/2020)

περισσότερα »

Παράταση Καταληκτικής Προθεσμίας Παραλαβής Προσφορών στο Διαγωνισμό Υπ’ Αρίθμ. 88-20

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.165/2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (10/09/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Αντιδραστηρίων, για Εξετάσεις ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (ΩΝΦΞ4690ΒΞ-ΧΙ9)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/09/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/09/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 47/2020 ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/09/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 3/ 2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άνω των Ορίων για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (KAE 1611) για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/09/2020)

περισσότερα »

Ζήτηση φυτικού επιδορπίου από εταιρεία των ΗΑΕ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/09/2020)

περισσότερα »

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACO-SACT-20-47, για την ανάδειξη "Contractor Support for Strategic Foresight Branch, China Subject Matter Expert "

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα του ΝΑΤΟ με θέμα «Request for Proposal (RFP) 2020-44128 – MENA public opinion research»

Προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. FC/PROC/2020/0089/31-8-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα του ΝΑΤΟ με θέμα «Request for Proposal (RFP) 2020-44128 – MENA public opinion research», Ref: FC(PROC)(2020)0089. Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής απαντήσεων ορίζεται η 16η Οκτωβρίου 2020...... (10/09/2020)

περισσότερα »

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Restoration of Minimum Cover Pipeline Fufeld-Pfungstadt»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/09/2020)

περισσότερα »

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of Passive Network Structured Cabling for the Technical Facilities at NCI Agency The Hague», RFQ-CO-115268-FGFS

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/09/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (10/09/2020)

περισσότερα »

Δώσε τίτλο για το άρθρο......

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει σχετικά με το υπ΄αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/6988/13-8-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη 2η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «NCI Agency Ballistic Missile Defence – System Engineering and Integration and Test (SE&I)», IFB-CO-15575-BMD. Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται πλέον η 22α Σεπτεμβρίου 2020. Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (09/09/2020)

περισσότερα »

Ανοιχτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσίας μίσθωσης - εκμετάλλευσης του κυλικείου του Στρατιωτικού Πρατηρίου Θεσσαλονίκης

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/09/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ,ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΘ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ  Γ΄ ΣΣ/Β2(ΔΥΔΜ), ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ "Π. ΑΡΕΩΣ", ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΒΣΤ 903, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310893402, EMAIL: gss_dydm@army.gr ..... (09/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων της 95 ΑΔΤΕ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/09/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8/2020 ΤΟΥ 10 ΣΠ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (09/09/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 163/2020 (Αρχ 133/2020) - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ«Προμήθεια κεντρικής κλιματιστικής μονάδας θαλάμων αρνητικής πίεσης»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 163/2020 (Αρχ 133/2020) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια κεντρικής κλιματιστικής μονάδας θαλάμων αρνητικής πίεσης»..... (07/09/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 161/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης τεσσάρων UPS συνολικής ισχύος 320 KVA»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (07/09/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 164/2020 (Αρχ 132/2020) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια αερόψυκτης αντλίας θερμότητας θαλάμων αρνητικής πίεσης»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία....... (07/09/2020)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο...... (07/09/2020)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Γαλακτοκομικών Ειδών

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο...... (07/09/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 40/2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχειο...... (07/09/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 04/2020

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση, για την Εντολή Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Σύμβασης για την Προμήθεια Θερμικών Διοπτρών Παρατήρησης Φορητού Τύπου (Μονόκυαλα)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (04/09/2020)

περισσότερα »

Απόφαση Τροποποίησης των Τεχνικών Προδιαγραφών και Παράτασης της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών με αριθμό ΑΔ Φ.604/04/288468/Σ.1801/2 Σεπ 20/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ στην Διακήρυξη υπ’ αριθμό 10/2020 ΑΔ Φ. 604/04/286910/Σ.1488/21 Ιουλ 20/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (04/09/2020)

περισσότερα »

Παράταση της ΑΠ 91-20 που αφορά στην προμήθεια ειδικών σκαφών διάσωσης

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της απόφασης παράτασης της ΑΠ 91-20 που αφορά στην προμήθεια ειδικών σκαφών διάσωσης (SUB Ι) (βασικός εξοπλισμός ταχυπλόων σκαφών μεταφοράς προσωπικού) για την εκτέλεση της ειδικής αποστολής των μονάδων ΣΞ, στο πλαίσιο συνδρομής των ενόπλων δυνάμεων στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης προς κάλυψη κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, εξαιτίας της αδήριτης και επείγουσας ανάγκης ανάσχεσης των αυξημένων μεταναστευτι..... (04/09/2020)

περισσότερα »

«Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνά-μεων

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/09/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου - Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς"

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (04/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄Αρίθμ: 93/20 Διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/08/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/08/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. ΔΑΔ Φίλτρα Μ.Τ.Ν (69954690ΒΞ-ΙΔΓ)(20PROC007222657)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/08/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (31/08/2020)

περισσότερα »

Συμβάσεις - Διαγωνισμοί (Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ν. ΛΕΡΟΥ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/08/2020)

περισσότερα »

Συμβάσεις - Διαγωνισμοί (Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ν. ΚΩ)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/08/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.32/20 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/08/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄Αρίθμ: 89/20 Διαγωνισμού

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/08/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, Υπ’ Αρίθμ. 87-20

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (31/08/2020)

περισσότερα »

Επαναληπτική Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια (4) μικρών λεωφορείων ΑμεΑ”, προϋπολογισμού δαπάνης 319.920,00€

Παρακαλούμε δείτε στο παρακάτω link σχετικά με Προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού, για προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων Α.μεΑ. https://thessaloniki.gr/leof_amea/..... (31/08/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 52/20 Δγσμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (31/08/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακηρύξεων των Υπ΄ Αριθμ: 85/20 και 86/20 Δγσμων)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (26/08/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. είδη ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/08/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Γ. Ν. Ζακύνθου

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/08/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθμ. 83/20, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (26/08/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις διαγωνισμών (για την προμήθεια δικύαλου νυχτοσκοπίου)

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (25/08/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.149/2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (25/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 31/20 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης 84/20

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης των Αρίθμ: 51/20

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.30/20 της ΥΠ/ΠΑ_ Ορθή επανάληψη

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (25/08/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 154/2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (25/08/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.151/2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (25/08/2020)

περισσότερα »

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Συνοπτικού διαγωνισμού «Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation, EU 2016/679) και παροχή υπηρεσιών DATA PROTECTION OFFICER (DPO)».

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Συνοπτικού διαγωνισμού «Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation, EU 2016/679) και παροχή υπηρεσιών DATA PROTECTION OFFICER (DPO)».     ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ    ..... (19/08/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.153/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 153/2020, για την «Προμήθεια στεφανιαίων ενδοπροθέσεων».         ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (19/08/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 152/2020

  Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 152/2020, για την «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης».     ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ   ..... (19/08/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 152/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης»

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (19/08/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.153/2020

  Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. ..... (19/08/2020)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠ 3010 -2020

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (17/08/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «Αντιδραστηρίων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ΑΝΑΛΥΤΗ (ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ), »

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών  προδιαγραφών για την προμήθεια: «Αντιδραστηρίων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ΑΝΑΛΥΤΗ (ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ), καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται γα την διενέργεια εξετάσεων », για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ...... (06/08/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 143/2020

  Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο. ..... (06/08/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Intelligence Functional Services (INTEL-FS) - Spiral 2 and BMD functions in INTEL-FS», IFB-CO-14873-INTELFS2

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...... (05/08/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 145/2020.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία...... (05/08/2020)

περισσότερα »

588 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

588 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ    ..... (04/08/2020)

περισσότερα »

∆ιακήρυξη του Υπ΄ Αρίθµ. 81/20, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού

∆ιακήρυξη του Υπ΄ Αρίθµ. 81/20, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ  ..... (03/08/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Διαγωνισμού Δ. 28/20 της ΥΠ/ΠΑ

Διενέργειας  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.28/20 – με αντικείμενο την «Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP) Μαθητών- Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών».   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (03/08/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού «Προμήθεια απινιδωτών (Αγορές υγειονομικού υλικού στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19)»

  Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού , με αριθμό διακήρυξης 141/2020, (ΕΣΗΔΗΣ: 95689) για την «Προμήθεια απινιδωτών (Αγορές υγειονομικού υλικού στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19)».     ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (30/07/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.21/20

Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.21/20   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (30/07/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 78-20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 78-20    ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (30/07/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη 10/20/ΓΕΝ για την προμήθεια βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς καυσίμων ελικοπτέρων

Διακήρυξη 10/20/ΓΕΝ για την προμήθεια βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς καυσίμων ελικοπτέρων.   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (27/07/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 74/2020 - Προμήθεια φαρμάκων για το γεννητικό και ουροποιητικό σύστημα και γεννητικές ορμόνες

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 74/2020, για την «Προμήθεια φαρμάκων για το γεννητικό και ουροποιητικό σύστημα και γεννητικές ορμόνες».       ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ      ..... (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 77/2020 - Προμήθεια για διαγνωστικές ουσίες

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 77/2020, για την «Προμήθεια για διαγνωστικές ουσίες».   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (27/07/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 71/2020 - «Προμήθεια για ιατρικός ρουχισμός»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 71/2020, για την «Προμήθεια για ιατρικός ρουχισμός».     ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ    ..... (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 137/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 137/2020, για την «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τοξίνες».         ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (24/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 73/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 73/2020, για την «Προμήθεια φαρμάκων για το καρδιαγγειακό σύστημα».   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ       ..... (24/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 76/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 76/2020, για την «Προμήθεια για διάφορα φάρμακα».         ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ  ..... (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 75/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 75/2020, για την «Προμήθεια για φάρμακα παθήσεων αναπνευστικού συστήματος».   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ  ..... (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 72/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 72/2020, για την «Προμήθεια για αντιδιαρροϊκά, φάρμακα κατά των φλεγμονωδών νόσων/λοιμώξεων του εντέρου».   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ  ..... (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 134/2020 (ΕΣΗΔΗΣ:95288)

Διαγωνισμός υπ’ αριθμ 134/2020/424 ΓΣΝΕ.   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (22/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 25595/10.07.2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 25595/10.07.2020   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/07/2020)

περισσότερα »

Η Υπ’ Αρίθμ. 78-20 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, για την Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Τμημάτων (Ειδικού Τμήματος Αλεξιπτωτιστών - ΕΤΑ

Συμβάσεις - Διαγωνισμοί για Προμήθεια Υλικών - Εφοδίων [Η Υπ’ Αρίθμ. 78-20 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, για την Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Τμημάτων (Ειδικού Τμήματος Αλεξιπτωτιστών - ΕΤΑ) προς Κάλυψη Κατεπείγουσας Ανάγκης Οφειλόμενης σε Γεγονότα Απρόβλεπτα για την Αναθέτουσα Αρχή, Εξαιτίας της Αδήριτης και Επείγουσας Ανάγκης Ανάσχεσης των Αυξημένων Προσφυγικών Ροών].   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (21/07/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 77/20 Διαγωνισμό

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 77/20 Διαγωνισμό   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ..... (21/07/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 76/20 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 76/20 Διαγωνισμού.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/07/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 75/20 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 75/20 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/07/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 31ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 31ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (07/07/2020)

περισσότερα »

Υπ’Αρίθμ.70/20 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση

Υπ’Αρίθμ.70/20 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (29/06/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, Υπ’ Αρίθμ. 70-20

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, Υπ’ Αρίθμ. 70-20   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (29/06/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, Υπ’ Αρίθμ. 69-20

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, Υπ’ Αρίθμ. 69-20   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (29/06/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 64/20 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 64/20 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (29/06/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 63/20 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 63/20 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (29/06/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 62/20 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 62/20 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (29/06/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση μετάθεσης της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 19/20 – με αντικείμενο την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP–8 (NATO F–34).

Ανακοίνωση μετάθεσης της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 19/20 – με αντικείμενο την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP–8 (NATO F–34).   Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο  ..... (25/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/20) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων - Πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος, προς κάλυψη αναγκών της 111Πτέρυγας Μάχης.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/20) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων - Πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος, προς κάλυψη αναγκών της 111Πτέρυγας Μάχης.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ  ..... (25/06/2020)

περισσότερα »

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µε βάση µόνο την τιµή σε ευρώ, για την Προµήθεια αδειών λογισµικού αντιγράφων ασφαλείας του κέντρου δεδοµένων πληροφορικής της ΥΠΑ (ετήσια (12µηνη) ανανέωση των υφιστάµενων αδειών).

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µε βάση µόνο την τιµή σε ευρώ, για την Προµήθεια αδειών λογισµικού αντιγράφων ασφαλείας του κέντρου δεδοµένων πληροφορικής της ΥΠΑ (ετήσια (12µηνη) ανανέωση των υφιστάµενων αδειών).   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ..... (25/06/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 31/2020

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 31/2020.   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (25/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/20) για την Προμήθεια διαφόρων Ειδών Παντοπωλείου, προς Κάλυψη Αναγκών της 111 Πτέρυγας Μάχης.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/20) για την Προμήθεια διαφόρων Ειδών Παντοπωλείου, προς Κάλυψη Αναγκών της 111 Πτέρυγας Μάχης.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (24/06/2020)

περισσότερα »

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια Συνοπτικού Συστημικού διαγωνισμού σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια Συνοπτικού Συστημικού διαγωνισμού σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ.   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (24/06/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων (catering), για την κάλυψη των αναγκών της Δομής Φιλοξενίας Σερρών στη θέση «Αγρόκτημα Κλειδί» (ΤΟΣΚΕΔΠ).

Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων (catering), για την κάλυψη των αναγκών της Δομής Φιλοξενίας Σερρών στη θέση «Αγρόκτημα Κλειδί» (ΤΟΣΚΕΔΠ).   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (24/06/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 111ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΑΧΗΣ (Δ.08/20)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 111ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΑΧΗΣ (Δ.08/20)   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (23/06/2020)

περισσότερα »

Ορθή επανάληψη Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ορθή επανάληψη Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (23/06/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 59/20 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 59/20 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (23/06/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 61/20 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 61/20 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (23/06/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 60/20 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 60/20 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (23/06/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.05.20) για την Προμήθεια Καφέ Espresso προς κάλυψη αναγκών 111 Πτέρυγας Μάχης (Πολ. Αεροπορία).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.05.20) για την Προμήθεια Καφέ Espresso προς κάλυψη αναγκών 111 Πτέρυγας Μάχης (Πολ. Αεροπορία).   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (11/06/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με σύμπραξη για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρεια Μακεδονία.

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με σύμπραξη για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρεια Μακεδονία.   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (11/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 111/2020

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 111/2020   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ    ..... (11/06/2020)

περισσότερα »

379 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

379 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ      ..... (10/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.113/2020

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.113/2020   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (05/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.112/2020

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.112/2020   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (05/06/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ. 21/20

Ανακοίνωση της διενέργειας  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔE.21/20 – με αντικείμενο την «Εργοστασιακή Συντήρηση Υλικού PROPELLER, NSN 1610015583595, P/N: 802375-2, Α/Φ CL-415.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (29/05/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Επτά (7) ανακοινώσεις προκηρύξεων πρόσληψης ακαδημαϊκών υποτρόφων  των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, καθώς και μία (1) ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης.   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (29/05/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού που θα αφορά στo έργο «Αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων με αντίστοιχα αλουμινίου των κτηριακών συγκροτημάτων ΣΟΑ ΣΕΡΡΩΝ Νο1 και ΣΟΑ ΣΕΡΡΩΝ Νο5.

Προκήρυξη διαγωνισμού που θα αφορά στo έργο «Αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων με αντίστοιχα αλουμινίου των κτηριακών  συγκροτημάτων ΣΟΑ ΣΕΡΡΩΝ Νο1 και ΣΟΑ ΣΕΡΡΩΝ Νο5.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (29/05/2020)

περισσότερα »

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- Σύνδεσμός Πολιτισμού- Αθλητισμού- Περιβάλλοντος ( ΣΥ.Π.Α.Π.) Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Σύνδεσμός Πολιτισμού- Αθλητισμού- Περιβάλλοντος ( ΣΥ.Π.Α.Π.) Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, ενδιαφέρεται να προμηθευθεί γραφική ύλη κλπ είδη γραφείου.   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (28/05/2020)

περισσότερα »

Ενημερωτικός οδηγός για (α) διαγωνισμούς δημοσίων έργων σε τομείς ενέργειας, υποδομών και βιομηχανίας και (β) σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα.

Ενημερωτικός οδηγός για (α) διαγωνισμούς δημοσίων έργων σε τομείς ενέργειας, υποδομών και βιομηχανίας και (β) σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (22/05/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.Ε. 16/20 της ΥΠ/ΠΑ

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.Ε. 16/20 της ΥΠ/ΠΑ.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ..... (22/05/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικών Διαγωνισμών

Διενέργεια Συνοπτικών Διαγωνισμών.   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (22/05/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 19/20 – με αντικείμενο Προμήθεια «Αεροπορικού Καυσίμου JP–8 (NATO F–34)».

Ανακοίνωση της διενέργειας  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 19/20 – με αντικείμενο Προμήθεια «Αεροπορικού Καυσίμου JP–8 (NATO F–34)».   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ  ..... (22/05/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.   ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ..... (22/05/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιμελητηρίου Κέρκυρας (ΑΝΕΤΕΚ) για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 3 και 4 για το εγκεκριμένο έργο “Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen Enterprises” –ICON WOMEN.

  Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιμελητηρίου Κέρκυρας (ΑΝΕΤΕΚ)  για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 3 και 4 για το εγκεκριμένο έργο “Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen Enterprises” –ICON WOMEN.     ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ..... (12/05/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιμελητηρίου Κέρκυρας (ΑΝΕΤΕΚ) για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 4 (Δραστηριότητες 4.4.4 και 4.4.5) για το εγκεκριμένο έργο (Innovative Agrifood Networks for the Agrifood Sector -INNONETS).

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιμελητηρίου Κέρκυρας (ΑΝΕΤΕΚ) (του άρθρου 117 Ν.4412/16) για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 4 (Δραστηριότητες 4.4.4 και 4.4.5) για το εγκεκριμένο έργο “Καινοτόμα Δίκτυα για τον Αγροδιατροφικό τομέα” (Innovative Agrifood Networks for the Agrifood Sector -INNONETS) και κωδικό MIS 5003493, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας In..... (12/05/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Επιμελητηρίου Κέρκυρας για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 3 και 4 (WP 3 & WP 4) για το εγκεκριμένο έργο 'Traditional Breakfast of the C/B area: Branding Scheme and Mobile Application for the preservation and promotion of common traditional gastronomy - CBTB'

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 3 και 4 (WP 3 & WP 4) για το εγκεκριμένο έργο “Παραδοσιακό πρωινό της διασυνοριακής περιοχής: Πρόγραμμα Επωνυμίας (Branding) και Εφαρμογή Κινητών Συσκευών (Mobile Application) για τη διατήρηση και προώθηση της κοινής παραδοσιακής γαστρονομίας ” (Traditional Breakfast of the C/B area: Branding Scheme and Mobile Application for the preservation a..... (12/05/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Μαΐου 2020

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Μαΐου 2020   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (11/05/2020)

περισσότερα »

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, NOI-RFP-ACT-SACT-20-38, for Educational and Training Staff-Training Coordinator

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, NOI-RFP-ACT-SACT-20-38, for Educational and Training Staff-Training Coordinator   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (08/05/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 40/20 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 40/20 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (08/05/2020)

περισσότερα »

Απόφαση Ματαίωσης και Επανάληψης της διαδικασίας αποσφράγισης προσφορών της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.02/20 για την προμήθεια προϊόντων Οίνου – Μπίρας και λοιπών Αλκοολούχων Ποτών, προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας

Απόφαση Ματαίωσης και Επανάληψης της διαδικασίας αποσφράγισης προσφορών της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.02/20 για την προμήθεια προϊόντων Οίνου – Μπίρας και λοιπών Αλκοολούχων Ποτών, προς κάλυψη αναγκών της 111 Πτέρυγας Μάχης   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (08/05/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 41/20 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 41/20 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (08/05/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄Αριθμ: 42/20 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄Αριθμ: 42/20 Διαγωνισμού   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (08/05/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 07/20.

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 07/20.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (05/05/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού αναλωσίμων υλικών της ΜΕΘ για (1) έτος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού  αναλωσίμων υλικών της ΜΕΘ για (1) έτος   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (05/05/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, προς σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών παρασκευής γευμάτων για τους πρόσφυγες και μετανάστες της Ανοικτής Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας στη Νέα Καβάλα του Δήμου Παιονίας του Νομού Κιλκίς, συνολικής χρονικής διάρκειας 27 ημερών (05-31 Μαϊ 20).

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, προς σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών παρασκευής γευμάτων για τους πρόσφυγες και μετανάστες της Ανοικτής Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας στη Νέα Καβάλα του Δήμου Παιονίας του Νομού Κιλκίς, συνολικής χρονικής διάρκειας 27 ημερών (05-31 Μαϊ 20).     ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (05/05/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΕΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΕΜ   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (05/05/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο:«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για το έτος 2020»

Περίληψη Διακήρυξης Διεθνούς  Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια  Ιονίων  Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για το έτος 2020».   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (05/05/2020)

περισσότερα »

«Ενδεικτικός κατάλογος προκηρύξεων Κρατών - Μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οργάνων της ΕΕ, Συνδεδεμένων Χωρών και Κίνας για την έρευνα της νόσου COVID-19» - Έγγραφό μας με ΑΠ 18168/1.-4.2020 - Oρθη Επανάληψη

«Ενδεικτικός κατάλογος προκηρύξεων Κρατών - Μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οργάνων της ΕΕ, Συνδεδεμένων Χωρών και Κίνας για την έρευνα της νόσου COVID-19» - Έγγραφό μας με ΑΠ 18168/1.-4.2020 - Oρθη Επανάληψη   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (07/04/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».  Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικάμε την πρόσκληση υποβολής προσφορών με διαδικασία διαπραγμάτευσης . ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ..... (24/03/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ).   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (23/03/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ).   ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ..... (23/03/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  υπ’αρίθμ. 8045/1/591-γ / 16-03-2020 της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας , για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας.    ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.    ..... (17/03/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων - ISO 9001:2015»

Το Υπουργείο Εξωτερικών – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ προκηρύσσει το έργο «Τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων - ISO 9001:2015».Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) περιόδου 2014-2020» και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 74.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 59.677,42 €).Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του..... (09/03/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2019»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  «ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2019».   ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ..... (27/02/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2020 ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2020 ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.»   ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ..... (27/02/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (24/02/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/02/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Ανακοίνωσης εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.33/19

Ανακοίνωση της εκ νέου μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 33/19 – με αντικείμενο την «Ανάδειξη Αναδόχου Περιοδικής Επιθεώρησης Αφους VIP GV (GULFSTREAM V) S/N 678».      ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/02/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 06/20 Ανοικτού Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 06/20 Ανοικτού Διαγωνισμού.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/02/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 'ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ'

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 'ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ'   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (21/02/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2019 Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας   Προσκαλεί, δυνάμει της απόφασης ΔΣ 1/27.01.2020, όλους τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν  προσφορές, βάσει του προβλέψεων του ν.4412/2016 όπως ισχύει,  για την  ανάθεση  της υπηρεσίας με τίτλο για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχο..... (20/02/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ –ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ –ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.» Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας   Προσκαλεί, δυνάμει της απόφασης ΔΣ 1/27.01.2020, όλους τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν  προσφορές, βάσει του προβλέψεων του ν.4412/2016 όπως ισχύει,  για την  ανάθεση  της υπηρεσίας με τίτλο  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙ..... (20/02/2020)

περισσότερα »

98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ – Διακήρυξη Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης Υπ΄ Αριθ. 15/2020

  Η 98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ..... (20/02/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 17/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 17/2020, για την «Εγχειρητική τεχνική».   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ..... (20/02/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 16/2020

  Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 16/2020, για την «Οφθαλμολογικός εξοπλισμός».       ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ..... (20/02/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 18/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 18/2020, για την «Ιατρικά αναλώσιμα».   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (20/02/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 30/19

  Aνακοίνωση της  μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 30/19 – με αντικείμενο τη «Γενική επισκευή (Overhaul) Δύο (2) τεμαχίων υλικού, NSN 6615144401742, P/N 6784063400Μ, AUTOPILOT HYDRAULIC UNIT, Ε/Π SUPER PUMA».        ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (20/02/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 15/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 15/2020, για την «Υλικά αγγειογραφίας».   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (19/02/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ   ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ»                                                        Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας Προσκαλεί, δυνάμει της απόφασης ΔΣ 1/27.01.2020, όλους τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, βάσει του προβλέψεων του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, για την συμμετοχή σε διαδικασία..... (13/02/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ITB 2020»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ITB 2020»   Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας Προσκαλεί, δυνάμει της απόφασης ΔΣ 2/12.2.2020, όλους τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν προσφορές, βάσει του προβλέψεων του ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ITB 2020, προϋπολογισμού €16.129,03 πλέον ΦΠΑ €3.870,97 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ..... (13/02/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Ορθοπεδικών υλικών

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Ορθοπεδικών υλικών   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (12/02/2020)

περισσότερα »

98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ – Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Υπηρεσιών Σίτισης Κ.Υ.Τ. ΜΟΡΙΑΣ Υπ΄ Αριθ. 13/2020

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.   ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ..... (12/02/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ SEEBRIG

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ SEEBRIG   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (12/02/2020)

περισσότερα »

Διενέργειας Πρόσκλησης 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας Επιθεμάτων

Διενέργειας Πρόσκλησης 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας Επιθεμάτων.   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ..... (12/02/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Διαγωνισμού Δ. 2/20 της ΥΠ/ΠΑ.

Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 2/20