ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
08/03/2022
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Υπ’ αρίθμ. 8045/1/749-γ από 08-03-2022 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας με ΑΔΑΜ: 22PROC01061372, για την  προμήθεια γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού, προς κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, έτους 2022.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ