ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ και προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ
06/10/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΚΠ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ(Ψ9ΝΗ4690ΒΞ-ΦΒ7)(21PROC009298890)
ΠΚΠ αναλώσιμα υλικά ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ(6ΟΦΕ4690ΒΞ-ΞΨΡ)(21PROC009298764)