ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 29/2020 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
22/10/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας επαναπροκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και τη συνέχιση αυτού με Δημοπρασία με προφορικές προσφορές μέχρι αναδείξεως του τελευταίου μειοδότη, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Εθνική οδός Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας Περιοχή Κοντόκαλι Κέρκυρας Διοικητικές Υπηρεσίες Ισόγειο) την 1 η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., για τη μίσθωση κτιρίων που θα στεγαστούν οι δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του Ψυχιατρικού τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα, με ανώτερο μηνιαίο μίσθωμα ανά κτίριο το ποσό των #4,8€# ανά m 2 , συμπεριλαμβανομένων των ν όμιμων κρατήσεων και χρονικό διάστημα μίσθωσης τα πέντε (5) έτη.

Καταληκτική ημ/νία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 30 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.0 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κέρκυρας. Λεπτομέρειες της προκήρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12.00 14.00 και στο τηλέφωνο 26613 60538.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καθώς και πιθανές διευκρινήσεις επί της Διακηρύξεως θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕ ΙΑ) ,στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας http://www.gnkerkyras.gr) καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Αρμόδιος υπάλληλος: Χατζηστεργίου Γεώργιος

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 29-2020