ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης και πρόσκληση των ενδιαφερόμενων εταιρειών, για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια: «ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ» για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ.
26/11/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης και πρόσκληση των ενδιαφερόμενων εταιρειών, για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια: «ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ» για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

 

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1iProsklisiOENI4690VX-X75_F982158529.pdf