ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμούγια την παροχή υπηρεσιών «Συντήρησης των χώρων των Ακτινολογικών Εργαστηρίων καιτων Φυσιοθεραπευτηρίων 14 Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε.Μακεδονίας και Θράκης».
20/11/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρησης των χώρων των Ακτινολογικών Εργαστηρίων και των Φυσιοθεραπευτηρίων 14 Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης».

 

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
45455PROSEPIMEL_F735558967.pdf
OFSYOR1O-4OX_F598226827.pdf