ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 69/2019
08/11/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 69/2019

Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών « Αμοιβή υπηρεσιών τεχνολόγου ραδιολόγου για το εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής»  
 
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
0_F1091601726.SYNODEFTIKIFORMAANARTISISAD_69(2019).doc
ADA_O6ZS6-EOK_ADAM_19PROC005814016_AD69_F439273889.pdf