ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτούδιαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιώναποχιονισμού των Κρατικών Αερολιμένων Βορείου Ελλάδος.
08/11/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Επισυνάπτεται περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού των Κρατι​​κών Αερολιμένων Βορείου Ελλάδος (Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης και Καστοριάς) για τη χειμερινή περίοδο έτους 2019 και 2020.

 

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

​​

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ