ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
​​∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 126/2019 ∆ιενέργεια επαναληπτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (επαναληπτικός της ∆ιακήρυξης 60/2019) για την «Προμήθεια ενός μικροσκοπίου πλαστικής επανορθωτικής χειρουργικής και μικροχειρουργικής για ΩΡΛ επεμβάσεις».
30/10/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

​​∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 126/2019 ∆ιενέργεια επαναληπτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (επαναληπτικός της ∆ιακήρυξης 60/2019) για την «Προμήθεια ενός μικροσκοπίου πλαστικής επανορθωτικής χειρουργικής και μικροχειρουργικής για ΩΡΛ επεμβάσεις».
​​Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ