ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 25/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
05/04/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

H Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14567/ 4-4-2018 (ΑΔΑ : 6ΞΙΑΟΡ1Ο-Ω9Λ) Απόφασης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ενός πλήρους συστήματος παιδιατρικών ενδοσκοπήσεων

 

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Περίληψη Διακήρυξης