ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Γάζας απλής & χειρουργικής (CPV 33141114-2, ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ) (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 10.080,65 € προ ΦΠΑ ή 12.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.
18/10/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της διακήρυξης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΜΔ Ιατρικής Γάζας ΨΣ2Π4690ΒΞ-7ΞΘ