ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 70/2017 - Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για «Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων του 424 ΓΣΝΕ»
13/07/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 70/2017 (αρχικός 54/2017) για «Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων του 424 ΓΣΝΕ», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα έξι χιλιάδων (36.000,00€) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ