ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 23/17 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
13/07/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, Ετών 2018-20, για την Προμήθεια 50.000 Τεμ. Μπερέδων Kατ΄ Έτος, προς Κάλυψη Αναγκών ΕΣΣΟ και Στελεχών, με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού: Οκτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (847.500,00 €) (χωρίς Φ.Π.Α.).

 

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την περίληψη της Διακήρυξης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Ω9ΕΦ6-ΚΥΦ Α.Δ.23-17ΜΠΕΡΕΔΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ & ΕΣΣΟ ME Ε.Ε ΑΚΡΙΒΕΣ