ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
15/10/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι θα  συγκροτηθούν άμεσα από την  Π.Ε. Κέρκυρας, Επιτροπές Κρατικής Αρωγής για την καταγραφή και αποτίμηση ζημιών στις πληγείσες επιχειρήσεις, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων (καιρικό φαινόμενο «ΜΠΑΛΛΟΣ») στις 14 Οκτωβρίου 2021, το οποίο έπληξε το νησί μας. Συμπεριλαμβάνονται και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και οι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  φορείς.

Οι Επιτροπές καταγραφής και εκτίμησης ζημιών θα προβούν σε επιτόπιες αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές.

Παρακαλούνται, οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι και την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021, με τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο επικοινωνίας, email), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας – Τμήμα Γραμματείας και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο email: tm_grammatias@pin.gov.gr                

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη απομάκρυνσης των υλικών, οι δικαιούχοι παρακαλούνται πριν την απομάκρυνση τους να φωτογραφίσουν την τρέχουσα κατάσταση προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες ως δικαιολογητικό τεκμηρίωσης των ζημιών, ιδίως ως προς την κλίμακά τους.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία επιχορήγησης, μπορούν  να αναζητηθούν από την ΚΥΑ με αριθμό 74617ΕΞ2021 (ΦΕΚ 2670β/2021) και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με ΑΔΑ: ΨΦΛΘΗ-ΖΦ7 που διατίθεται  στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 2661362163, 2661362300 και 2661362301.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Π.Ε. Κέρκυρας

 

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

 

Πατήστε εδώ για να δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

Πατήστε εδώ για να δείτε την ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΕ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΕ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ