ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. | Ρύθμιση των οφειλών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας, έως 72 δόσεις» (Νόμος 43212015 – 4611201944692017)
12/08/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Με τους ανωτέρω νόμους και συγκεκριμένα με την αντικατάσταση του άρθρου 289 του Ν.4738/2020 προβλέπονται τα εξής:

 Όλες οι οφειλές που δημιουργήθηκαν από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο 2021, παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης έως 72 Δόσεις.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

 Δυνατότητα εξόφλησης έως 36 δόσεις χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

 Εξόφλησης των οφειλών από 37 δόσεις έως 72 δόσεις έντοκες με 2,5% τις εκατό

 Η ελάχιστη μηνιαία δόση 30 ευρώ για οφειλές έως 1000,00 ευρώ, 50 ευρώ για οφειλές άνω των 1000,00 ευρώ.

 

ΠΟΙΟΙ ΕΝΤΆΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ

 Φυσικά και νομικά πρόσωπα (δηλαδή πολίτες άνεργοι - υπάλληλοι ή εργαζόμενοι με καθεστώς αναστολής – επιχειρηματίες - επαγγελματίες κτλ που έχουν πληγεί από την πανδημία και αποδεδειγμένα να ανήκει ο ΚΑΔ στην διευρυμένη λίστα. Υπολογίζεται ότι στους επιλέξιμους ΚΑΔ περιλαμβάνεται το 78 % των επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

 

ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ

 Όλες οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές, Δ.Ο.Υ- ΦΟΡΟΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΕΝΦΙΑ - ΦΠΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΙΑΣ- ΔΩΡΕΕΣ Η ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ- ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

 Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην φορολογική διοίκηση. Εάν υπάρχει τεχνική αδυναμία η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία που είναι αρμόδια για την είσπραξη.

 

ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ

 Η υπαγωγή του οφειλέτη στην ρύθμιση ενεργοποιείται με την καταβολή της πρώτης δόσης

 Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2022.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Εάν καθυστερήσει η καταβολή της δόσης, το επιτόκιο ανέρχεται στο 5%

 Η δόση καταβάλλεται από την πρώτη έως την τελευταία μέρα του μήνα

 Εάν ο οφειλέτης επιλέξει άνω των 37 δόσεων είναι έντοκες με 2.5%

 Χρέη πριν την πανδημία δεν εντάσσονται στην ανωτέρω ρύθμιση

 Οι επιστρεπτέες προκαταβολές δεν εντάσσονται στην ρύθμιση αλλά θα αποπληρωθούν σε δόσεις από τον Ιανουάριο του 2022.  Εάν δεν πληρωθούν οι δύο δόσεις, χάνεται η ρύθμιση.

 Με τη ρύθμιση χορηγείται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

 Οι πληττόμενοι οφειλέτες που έχασαν τη ρύθμιση των 120 έχουν τη δυνατότητα να επανενταχθούν στην προηγούμενη – παλιά -ρύθμιση

 

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Ρύθμιση των οφειλών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας, έως 72 δόσεις»