ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ψηφιακή Μέριμνα του ΥΠΑΙΘ
27/04/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή ενημερώνει ότι η εταιρεία INTRAWAY στο πλαίσιο του έργου «Υπηρεσίες δημοσιότητας, υποστήριξης και ενημέρωσης κοινού της δράσης "Ψηφιακή Μέριμνα του ΥΠΑΙΘ"», (Ανάθεση υπ'αριθμ. 2591/24.02.2021 -  Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.)  έχει αναλάβει τις Δράσεις ενημέρωσης προς την επιχειρηματική κοινότητα των προμηθευτών εξοπλισμού υπολογιστικών συσκευών μέσω voucher στους ωφελούμενους μαθητές/φοιτητές/σπουδαστές.


Οι δράσεις αυτές μπορούν να γίνουν σε συνεργασία με συλλογικούς φορείς που εκπροσωπούν τους συγκεκριμένους κλάδους.

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή