ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διευκόλυνση της συμμόρφωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τον GDPR και προώθηση της προστασίας δεδομένων από τον σχεδιασμό σε προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ (byDesign)
27/01/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σας ενημερώνει σχετικά με το έγγραφο της Αρχή Προστασίας Δεδομένων όπως παρουσιάζεται παρακάτω:

Αξιότιμοι κύριοι,

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι η Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την ευαισθητοποίηση υπευθύνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία σχετικά με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υλοποιεί ένα νέο έργο με τίτλο «Διευκόλυνση της συμμόρφωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τον GDPR και προώθηση της προστασίας δεδομένων από τον σχεδιασμό σε προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ (byDesign)». Η υλοποίηση πραγματοποιείται από κοινού με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την Ελληνική εταιρεία Πληροφορικής ‘ICT abovo ΙΚΕ’, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ένας βασικός στόχος του έργου, ο οποίος σάς αφορά, είναι η παροχή εξειδικευμένης καθοδήγησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρέχοντας μια εργαλειοθήκη συμμόρφωσης, η οποία θα περιλαμβάνει απλά στη χρήση εργαλεία υποβοήθησης των εταιρειών και επαγγελματιών συνοδευόμενα από πρότυπα των απαραίτητων εγγράφων, κατάλληλα προσαρμόσιμα σε κάθε επιχείρηση. Ο στόχος είναι να απλουστευθεί η διαδικασία συμμόρφωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να υιοθετηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό ορθές πρακτικές σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα τα οποία αυτές επεξεργάζονται.

Για την υλοποίηση των ως άνω δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητη η κατά το δυνατό ορθή αποτύπωση των συναφών πρακτικών που ήδη ακολουθούνται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή έχει ετοιμάσει ειδικά ερωτηματολόγια. Καθώς οι εταιρείες και επαγγελματίες τους οποίους εκπροσωπείτε δραστηριοποιούνται σε κρίσιμους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, η Αρχή ζητάει τη συμβολή σας, με τρεις τρόπους:

1) Με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου φορέων, το οποίο απευθύνεται σε ενώσεις εταιρειών και επαγγελματιών που εκπροσωπούν κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αυτού πρέπει να γίνει από τον φορέα σας με τρόπο που να απεικονίζει την τρέχουσα εικόνα των επιχειρήσεων του κλάδου σας.

2) Με την αποστολή στις επιχειρήσεις και επαγγελματίες τους οποίους εκπροσωπείτε του ερωτηματολογίου επιχειρήσεων, το οποίο απευθύνεται σε μεμονωμένες επιχειρήσεις, με την παράκληση να παροτρύνετε τα μέλη σας (επιχειρήσεις και επαγγελματίες) να το συμπληρώσουν.

3) Μετά την υποβολή των ερωτηματολογίων, στο πρώτο εικοσαήμερο του μηνός Φεβρουαρίου, θα διοργανωθούν δύο ηλεκτρονικές ημερίδες, με σκοπό να συζητηθούν τα ευρήματα της έρευνας και να προσδιοριστεί επακριβώς το περιεχόμενο της εργαλειοθήκης συμμόρφωσης. Είναι επιθυμητό να μας υποδείξετε εκπροσώπους σας για να συμμετάσχουν στις ημερίδες αυτές.

Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση και την υποβολή το αργότερο έως την Παρασκευή 29/01/2021 και των δύο ερωτηματολογίων.

Στο τέλος του εγγράφου αυτού θα βρείτε το σύνδεσμο για το ερωτηματολόγιο, την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις ημερίδες, καθώς και σύντομες οδηγίες για το 1ο ερωτηματολόγιο.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες καθώς και κάθε επικοινωνία που αφορά το έργο μπορείτε να απευθύνεστε στο email: contact@dpa.gr και στο τηλ. 2106475655.

Εκτιμούμε ότι το έργο «byDesign», με τα εχέγγυα της συμμετοχής της Αρχής, θα προσφέρει στα μέλη σας πολύτιμες υπηρεσίες και ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην Ελληνική αλλά και Ευρωπαϊκή αγορά, η οποία πλήττεται μεν από την πανδημία, αλλά ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι σύντομα θα βρεθεί και πάλι σε τροχιά γοργής ανάκαμψης.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Κωνσταντίνος Μενουδάκος

 

Παράρτημα οδηγιών

Ερωτηματολόγιο επιχειρήσεων και επαγγελματιών:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Businesses_byDesign2021

(εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης: 10-15 λεπτά)

 Το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί από μια επιχείρηση ή έναν επαγγελματία

 Η συμπλήρωση είναι ανώνυμη 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις ημερίδες:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Workshops_SMEs_byDesign2021 

 Στις ημερίδες προβλέπεται να συμμετάσχουν 150 με 200 εκπρόσωποι επιχειρήσεων, καταναλωτών και λοιπών οργανώσεων.

 Η Αρχή θα επιλέξει τους συμμετέχοντες με τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η αντιπροσωπευτική συμμετοχή όλων.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο της Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡΧΗΣ