ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ)
15/07/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Σας πληροφορούμε ότι για όλους όσους δραστηριοποιούντα στο τομέα νωπών Οπωροκηπευτικών, η εγγραφή τους στη Βάση Δεδομένων Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το αρθ. 3 της ΚΥΑ με αριθ. 257543/ΦΕΚ 1122/Β΄/2003.

Επισυνάπτεται το διαβιβαστικό και η ανακοίνωση.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ