ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Τουριστικά καταλύματα – Παράταση στην προθεσμία δήλωσης διακριτικού τίτλου.
08/07/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Σημαντική ενημέρωση για τις επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 4582/2018, η ημερομηνία «31.5.2019» αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, από την ημερομηνία «31.12.2019». (Φ.Ε.Κ. 106/27-6-2019, τεύχος Α΄).

Δηλαδή κάθε επιχείρηση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων υποχρεούται να δηλώσει το διακριτικό τίτλο της  στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή τις υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου κατά περίπτωση, έως τις 31-12-2019.

Η επιχείρηση υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έγκριση του διακριτικού τίτλου να ενημερώσει την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω υποχρεώσεων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1000) ευρώ.

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή