ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
27/05/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4582/ΦΕΚ.208/τ.Α/2018, οι επιχειρήσεις ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων (Ε.Ε.Δ.Δ.), υποχρεούνται να καταχωρίζουν τον διακριτικό τους τίτλο (ή τους διακριτικούς τους τίτλους) στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) ή στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (Ν.3419/2005) κατά περίπτωση. 

Επιπλέον στο άρθρο 75 του ίδιου Ν.4582/2018 ορίζεται ως προθεσμία η 31/5/2019

Η επιχείρηση Ε.Ε.Δ.Δ. αφού λάβει έγκριση του διακριτικού της τίτλου από την Υπηρεσία Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) ή την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. κατά περίπτωση, υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την καταχώριση του διακριτικού της τίτλου, να ενημερώσει την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.

Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω υποχρεώσεων επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

Για να ελέγξετε και να καταχωρίσετε τον διακριτικό τίτλο σας στο Γ.Ε.ΜΗ. θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

Ελέγξτε αν έχετε καταχωρίσει τον διακριτικό σας τίτλο στο Γ.Ε.ΜΗ. πληκτρολογώντας στον σύνδεσμο https://www.businessregistry.gr/publicity/index τον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης σας.

α) Αν εμφανίζεται στην καρτέλα της Δημοσιότητας του Γ.Ε.ΜΗ. ο Διακριτικός Τίτλος της επιχείρησης σας, αυτό σημαίνει ότι έχει ήδη καταχωρισθεί.

Εφόσον έχει καταχωρισθεί, εκτυπώστε την εικόνα της επιχείρησής σας από τη δημοσιότητα του Γ.Ε.ΜΗ. και προσκομίστε την στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.

β) Αν δεν εμφανίζεται ο διακριτικός σας τίτλος, θα πρέπει να υποβάλετε Αίτηση καταχώρισης Διακριτικού Τίτλου, στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κέρκυρας.

Το Επιμελητήριό μας αφού ολοκληρώσει την έρευνα στα Μητρώα του Γ.Ε.ΜΗ. θα σας χορηγήσει Ανακοίνωση καταχώρισης Διακριτικού Τίτλου.

Αν είσαστε εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής, η καταχώριση του διακριτικού σας τίτλου πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας σας στο Γ.Ε.ΜΗ. και την έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την καταχώριση του διακριτικού τίτλου στο Γ.Ε.ΜΗ., η υπόχρεη επιχείρηση θα πρέπει εντός 30 ημερών να προσκομίσει την σχετική ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.

Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω υποχρεώσεων, επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ