ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόσκληση για τη συμμετοχή σε έρευνα στο πλαίσιο της καταγραφής της εμπειρίας των επιχειρήσεων κατά τη διεπαφή τους με τη δημόσια διοίκηση
15/02/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

H Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΥΠΟΙΑΝ) και συγκεκριμένα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΓΓΕ), ανάθεσε στην εταιρεία μας (PwC) το έργο με τίτλο «Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (Business Intelligence and Administrative Simplification -B.I.A.S.)».

Το εν λόγω έργο αφορά στην:

A. επέκταση της Υπηρεσίας Μίας Στάσης (one-stop shop) σε όλο τον κύκλο ζωής των επιχειρήσεων

B. ίδρυση Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Με σκοπό την υλοποίηση της πρώτης δράσης, η PwC διεξάγει έρευνα για την αξιολόγηση των διαδικασιών κατά τη διεπαφή σας με τη δημόσια διοίκηση.

Για την απάντηση του ερωτηματολογίου απαιτούνται περίπου 15 λεπτά και συστήνεται να συμπληρωθεί από ένα πρόσωπο που δύναται να παράσχει ακριβείς πληροφορίες για την αξιολόγηση των διαδικασιών.

Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έως την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 και την αποστολή του στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου admin.burden@gr.pwc.com

Οι απαντήσεις θα εξεταστούν συγκεντρωτικά και θα παραμείνουν ανώνυμες.

Η άποψή σας έχει μεγάλη σημασία για την επίτευξη των στόχων της έρευνας και θα συνεισφέρει στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη κυρία Χριστίνα Καππάτου (Υπεύθυνη έρευνας, τηλ. 210 6874582 e-mail: christina.kappatou@gr.pwc.com).

 

Ερωτηματολόγιο έρευνας

 

Παράρτημα

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Ερωτηματολόγιο έρευνας
Παράρτημα