ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ενημέρωση για την νέα διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου»
01/02/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 YOUR EUROPE

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σας ενημερώνει και σας γνωρίζει την νέα  διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» η διαδικτυακή αυτή πύλη παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλη χώρα της Ένωσης, ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφερθούν ή να ανοίξουν υποκατάστημα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης αποτελεί τον επίσημο φορέα συγκέντρωσης και διαχείρισης του πληροφοριακού υλικού για την πύλη στη χώρα μας και την περίοδο αυτή πραγματοποιεί καμπάνια επικοινωνίας και ενημέρωσης προς όλους τους εθνικούς φορείς.

Για την να επισκεφτείτε την διαδικτυακή πύλη  «Η Ευρώπη σου» θα πρέπει να μπείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ακολουθεί:

https://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm 

Επίσης, σας επισυνάπτουμε 4 Factsheets που έχει αποστείλει η Ε.Ε. στην ελληνική γλώσσα με διαφημιστικό περιεχόμενο για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις επιχειρήσεων.

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κέρκυρας Πρόεδρος του Περιφερειακού

 Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων

 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

 

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ
ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.