ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος – “HydroMedit”», Βόλος, στις 13-15 Νοεμβρίου 2014
04/08/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφάσισε σε συνεργασία με τον “Πανελλήνιο Σύλλογο Τεχνολόγων Ιχθυολόγων (ΠΑ.Σ.Τ.Ι.)”,  την από κοινού διοργάνωση σειράς συνεδρίων με την ονομασία:   

«Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος – “HydroMedit”»

Το πρώτο θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο, στις 13-15 Νοεμβρίου 2014.

Όλο το επιστημονικό πρόγραμμα των εργασιών του συνεδρίου έχει εκπονηθεί  βασισμένο στα Διεθνή πρότυπα, με γνώμονα τη προβολή του επιστημονικού έργου, τις παραγωγικές δυνατότητες του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας της χώρας μας  και την προαγωγή της αειφόρου χρήσης των υδάτων.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ήδη, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον υπηρεσιακοί παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διεύθυνσης Αλιείας, καταξιωμένοι επιστήμονες από την Ευρώπη, τη  πλειονότητα των Μεσογειακών, των Παρευξείνιων Χωρών καθώς και επιστήμονες από τρίτες Χώρες (Αραβικές,). Παράλληλα, πλήθος δορυφορικών επαγγελματιών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στις εργασίες του Συνεδρίου.

Εκτιμούμε ότι οι εργασίες του HydroMedit 2014, αποτελούν για τα μέλη σας που ασχολούνται με το κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας   ιδιαίτερη ευκαιρία για ενημέρωση, ευκαιρία επικοινωνίας με εξειδικευμένους επιστήμονες καθώς και με το σύνολο των επιχειρήσεων που εμπλέκονται δορυφορικά με το κλάδο.

Με εντολή της οργανωτικής επιτροπής, Επίσημη Γραμματεία του Συνεδρίου,
ASA Congresses & Gala
http://hydromedit2014.apae.uth.gr/index.php/el/
Fax: 2411116549
e-mail: hydromedit.volos.2014@gmail.com
e-mail: asa-general@hotmail.com

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή