ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Το Επιμελητήριο ενημερώνει τα μέλη του ότι:
25/02/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας (Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1,Αγρίνιο ,τηλ.26410-74500 )προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό.

-Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας (Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1,Αγρίνιο ,τηλ.26410-74500 )προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό σε Ευρώ με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε.) >> στα πλαίσια του έργου <<Πιλοτικό Πρόγραμμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στον κλάδο των αγροτικών τροφίμων >>,προϋπολογισμού 89.500,00€ ,συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Ημερομηνία διαγωνισμού:30-1-2008 ,ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00πμ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή