ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ «ΠΕΠ – ΜΜΕ»
11/06/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας και η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων ενημερώνει τους δικαιούχους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» ότι με βάση τη Απόφαση Α.Π.: 3426/827/Α2 – 08/06/2015 του Υπουργείου Οικονομίας τροποποιήθηκε ο Οδηγός του προγράμματος, δίνοντας αναλυτικές διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις παράτασης των έργων ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων.


Για τα έργα που τηρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις βάση Οδηγού, η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων ορίστηκε η 31.12.2015 και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί την παραπάνω ημερομηνία.


Σημειώνεται ότι τα έργα για τα οποία δεν θα υποβληθεί μέχρι την 30.06.2015 και ώρα 24:00 από πλευράς δικαιούχου είτε :


Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης ή Αίτημα για λήψη προκαταβολής ή Αίτημα Τροποποίησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, είτε έγγραφη γνωστοποίηση της συμβασιοποίησης δανείου έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης ή το αιτήματος προς τον δανειοδότη για τη λήψη δανείου έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης, θα ΑΠΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ αυτοδίκαια από το Πρόγραμμα.


ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από τα παραπάνω και παρατείνονται μέχρι την 31/12/2015 τα έργα των οποίων η ένταξη οριστικοποιείται μετά την υποβολή και εξέταση αιτημάτων θεραπείας.


Για τους ακριβείς όρους και προϋποθέσεις μπορείτε να επισκεφτείτε το Γραφείο Ενημέρωσης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, αρμόδια κα Τσολακίδου Κωνσταντίνα τηλ. 2661081026, 2661080575 diaxeiristiki@corfucci.gr.

Συνημμένα θα βρείτε τον τροποποιημένο οδηγό του προγράμματος "ΠΕΠ- ΜΜΕ".

 

 

 


Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Tropop_Odhgou_Programmatos_09_06_2015_F611053635.pdf