ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Νέο πρόγραμμα για 7.000 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημίων / ΤΕΙ
19/12/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σας ενημερώνει ότι εγκρίθηκε το νέο πρόγραμμα για 7.000 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστήμιων/ΤΕΙ του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Παιδείας.
Με το νέο πρόγραμμα παρέχονται σε 7.000 άνεργους, αποφοίτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών, υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και σε θέματα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξη βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» καθώς και σε δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
- Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 208 ωρών
- Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 832 ωρών καθώς και
- Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής καθοδήγησης.

Τα κριτήρια επιλογής είναι ο βαθμός κτήσης πτυχίου, η ηλικία υποψηφίου, το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (οικονομικό έτος 2014) και ο χρόνος ανεργίας.

Οι ημερομηνίες Υποβολής αιτήσεων για τους ωφελούμενους πτυχιούχους ανέργους ξεκινούν  από 22.12.2014 ώρα 11:00 έως 14.1.2015 ώρα 24:00 και για τους παρόχους κατάρτισης, από 29.12.2014 ώρα 11:00 έως 14.1.2015 ώρα 24:00.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι πτυχιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
συμμετοχής στην ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. Πληροφορίες για το
πρόγραμμα καθώς και η Δημόσια Πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στο www.oaed.gr.

Συνημμένα η πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
PROSKLHSHENDIAFERONTOSOAED17_12_2014_F1557637757.pdf