ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ
22/05/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ σας ενημερώνει για το επιδοτούμενο πρόγραμμα  «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για άνεργους νέους του τουριστικού τομέα  ηλικίας έως 29 Ετών».

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου 10.000 άνεργων νέων έως 29 ετών στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Η Δράση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher για:
- Θεωρητική Κατάρτιση 80 ώρες (οριζόντιες δεξιότητες και εξειδικευμένες τουριστικές ειδικότητες, σε συνδυασμό με υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης)   
- Απασχόληση / Εργασιακή Εμπειρία 5 μηνών

Δικαίωμα συμμετοχής στην δράση έχουν οι άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Α). ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ:
Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, Να έχουν γεννηθεί από 01.01.1983 μέχρι και 31.12.1995, Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
Εκπαιδευτικό Επίδομα: 2.700,00€


Β). ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ:

Να έχουν γεννηθεί από 01.01.1983 μέχρι και 31.12.1995, Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
Εκπαιδευτικό Επίδομα: 2.400,00€


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 27/05/2013

Επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα: Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, Επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, Επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, Επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, Επιχειρήσεις δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες εστίασης, Τουριστικά γραφεία, Αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, Εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, Επιχειρήσεις κρουαζιέρας, Επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, Επιχειρήσεις λειτουργίας μαρινών, Επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, Επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρων μέλη ή μη του ΣΕΤΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Γενικό Γραμματέα του Επιμελητηρίου κο Χειρδάρη Νίκο στο τηλ.6945276455 και την υπάλληλο κα Κόκκοτα Ελένη στο τηλ.2661039813

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Επιμελητήριο Κέρκυρας, Οδός Αριστοτέλους 2, ΤΚ 49100 Κέρκυρα
Υπεύθυνος παραλαβής αιτήσεων κα. κα Κόκκοτα Ελένη
Ημέρες & ώρες παραλαβής αιτήσεων:
- Τετάρτη,  Πέμπτη,  Παρασκευή  & Δευτέρα 8:00-14:00 και 17:00-20:00
- Σάββατο, Κυριακή 10:00-15:00 και 16:00-21:00

Βρείτε συνημμένα τις αιτήσεις για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ/ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ καθώς και την αφίσα του προγράμματος.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
A4AFISATOYRISMOYKERKYRA_F1043100476.pdf
APOFOITOIAEI-TEI_F1151078130.doc
APOFOITOIDEYETEROVATHMIAS_F268776496.doc