ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ''
25/04/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέλη του, που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα "ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ", ότι ανακοινώθηκε ο Τροποποιημένος Οδηγός Προγράμματος και το Παράρτημα του Προγράμματος
 
Μπορείτε να καταβάσετε τα σχετικά έντυπα από το την ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ
 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή