ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Οδηγίες & Δικαιολογητικά Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων
02/04/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι 1860/614/Α3/26.03.2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογοι όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020» (ΑΔΑ:7ΖΜΟ465ΧΙ8-3Χ0), πρέπει να αποστείλουν στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙΙ της 8ης Τροποποίησης της Αναλυτικής Πρόσκλησης το αργότερο έως την 8/05/2018.

 

Εναλλακτικά, τα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν στο γραφείο του Επιμελητηρίου Κέρκυρας,αρμόδιο στέλεχος Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Κέρκυρα κα Τσολακίδου Κωνσταντίνα, Δ/νση Αριστοτέλους 2, 1ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας 2661081026, e-mail επικοινωνίας diaxeiristiki@corfucci.gr.

 

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε:

 

- Ενημερωτικό σημείωμα με οδηγίες

 

- Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης

 

- Υπεύθυνη δήλωση υπόδειγμα Α Παράρτημα VII

 

- Υπεύθυνη δήλωση υπόδειγμα B Παράρτημα VII

 

- Υπεύθυνη δήλωση ΜΜΕ Παράρτημα VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ApaitoumenadikaiologitikaentaxisParartimatosCHII_F1688137520.pdf
Enimerotikosimeiomaodigionvprosorinou-DrasiAnavathmisisMME_F1381279332.docx
Y_F1111767325.D.A_PARARTIMAVII.pdf
Y_F1306335151.D.MME_PARARTIMAVII.pdf
Y_F822499059.D.V_PARARTIMAVII.pdf