ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του για την διαδικασία Υποβολής παρατηρήσεων / παραπόνων για το πρόγραμμα JEREMIE
09/09/2011
ΠΗΓΗ: www.espa.gr

 

Υποβολή παρατηρήσεων / παραπόνων για το πρόγραμμα

Η διαδικασία που μπορεί να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος χωρίζεται σε  δύο στάδια:

1ο στάδιο Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε δυσκολία στην υποβολή αίτησης ή στην διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος μπορείτε να υποβάλλετε παρατήρηση ή παράπονο στην Εθνική Τράπεζα ή στην Alpha Bank αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες διαχείρισης παραπόνων που έχουν αναπτύξει οι Τράπεζες, τις οποίες θα βρείτε παρακάτω στα σχετικά αρχεία. Η μέθοδος αυτή είναι η ενδεδειγμένη προκειμένου να λάβετε σε εύλογο χρονικό διάστημα ακριβή απάντηση από την Τράπεζα, η οποία είναι η μοναδική αρμόδια.

Δείτε εδώ τη διαδικασία επικοινωνίας με την Εθνική Τράπεζα

Επικοινωνήστε εδώ με την Εθνική Τράπεζα

Δείτε εδώ τη διαδικασία επικοινωνίας με την Alpha Bank

Επικοινωνήστε εδώ με την Alpha Bank

2ο στάδιο

Εάν, το ερώτημα ή η παρατήρησή σας δεν έλαβε ικανοποιητική απάντηση, μπορείτε να γνωστοποιήσετε την παρατήρηση  ή το παράπονο σας στη διεύθυνσηinfoespa@mnec.gr, ώστε η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να προωθήσει αρμοδίως το ερώτημα στην εμπλεκόμενη Τράπεζα, ώστε η Τράπεζα να απαντήσει εκ νέου στον ενδιαφερόμενο. 

Σχετικά αρχεία

         Διαδικασία Υποβολής Παρατήρησης στην Εθνική Τράπεζα (DOC - 64 Kb)

         Διαδικασία Υποβολής Παρατήρησης στην Alpha Bank (DOC - 48,5 Kb)

         Φόρμα Υποβολής Παρατήρησης προς το Υπουργείο (DOC - 38 Kb)

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Υποκαταστήματα Εθνικής Τράπεζας και Alpha Bank

Επιμελητήριο Κέρκυρας, τηλέφωνα επικοινωνίας 26610-81026/39813-4 (αρμόδια κ. Τζίνα Κυριάκη).

 

1ο στάδιο : Υποβολή παρατηρήσεων προς τις Τράπεζες

 Ακολουθήστε τις διαδικασίες ανά Τράπεζα που περιγράφονται στα σχετικά αρχεία 

2ο στάδιο : Υποβολή Παρατηρήσεων προς το Υπουργείο

infoespa@mnec.gr

Αποστείλετε συμπληρωμένη τη Φόρμα Παρατηρήσεων (Σχετικά αρχεία) 

 

Σχετικά αρχεία

·         Διαδικασία Υποβολής Παρατήρησης στην Εθνική Τράπεζα (DOC - 64 Kb)

·         Διαδικασία Υποβολής Παρατήρησης στην Alpha Bank (DOC - 48,5 Kb)

·         Φόρμα Υποβολής Παρατήρησης προς το Υπουργείο (DOC - 38 Kb)

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ευνοϊκά δάνεια επιμερισμού ρίσκου για Νεοϊδρυθείσες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις με έως και 3 έτη λειτουργίας μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου JEREMIE (09/09/2011)