ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ    / ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  RSS 2.0 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2017 (04/04/2017)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 2017 (04/04/2017)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2017 (04/04/2017)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΣΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΤΕΚ (20/07/2016)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 4 ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟ 2016 (19/07/2016)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΕΥΣ – WIN (19/07/2016)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΜΒΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙ) (19/07/2016)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (HOSTING COLLOCATION) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (19/07/2016)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Π.Ε. 2,4 & 5, ACTIONS 2.4, 4.2 & 5.3 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Eco-Destinations (19/07/2016)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΙΑΛΩΝ ΝΕΡΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2016 (19/07/2016)


1  2  3  4  5  6