ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ    / ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ    / CETA  RSS 2.0 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια του προγράμματος CETA για " Ανάπτυξη προτάσεων τουριστικών προορισμών στην Απουλία και στο Ιόνιο" (17/10/2014)
Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 1-5 του έργου με το ακρωνύμιο CΕΤΑ (01/08/2014)
Υπηρεσίες Ορκωτού Ελεγκτή στο έργο Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας 2007-2013 "CETA" του Επιμελητηρίου της Κέρκυρας (25/07/2014)
Ορθή Επανάληψη - Υπηρεσίες Ορκωτού Ελεγκτή στο έργο Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας 2007-2013 ''CETA'' του Επιμελητηρίου της Κέρκυρας (28/07/2014)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο: «CETA Cross border electronic Exchange for the tourism business accommodation units: information services to match offer and demand», με ακρωνύμιο «CETA» (25/07/2014)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο: «CETA Cross border electronic Exchange for the tourism business accommodation units: information services to match offer and demand», με ακρωνύμιο «CETA» (25/07/2014)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο CETA Cross border electronic Exchange for the tourism business accommodation units: information services to match offer and demand», με ακρωνύμιο «CETA» (25/07/2014)
Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό ¨"Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 1-5 του έργου με το ακρωνύμιο CΕΤΑ" (12/08/2014)


1  2