ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ  RSS 2.0 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021. Σχετ.: Ν. 4305/2014 (30/03/2021)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020. Σχετ.: Ν. 4305/2014 (01/02/2021)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020. Σχετ.: Ν. 4305/2014 (12/01/2021)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020. Σχετ.: Ν. 4305/2014 (23/11/2020)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (18/11/2020)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1ΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ PORTAL ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ (18/11/2020)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 (02/11/2020)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ - ΑΝΕΤΕΚ ΕΤΟΥΣ 2018 (02/11/2020)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020. Σχετ.: Ν. 4305/2014 (02/10/2020)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020. Σχετ.: Ν. 4305/2014 (10/09/2020)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››