ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 30/22 του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για τον Καθαρισμό Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ-ΑΑΥΕ-ΚΑΙ-ΔΥΓ
27/06/2022
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δ.30/2022: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τoν Καθαρισμό Χώρων και Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – ΑΑΥΕ – ΚΑΙ – ΔΥΓ (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 163390).

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ