ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
∆ιακήρυξη ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας υπ’ Αριθ. 53/2022
23/03/2022
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

∆ιακήρυξη ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας υπ’ Αριθ. 53/2022, Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού, Σύναψης Σύµβασης για την προµήθεια φάρµακων υψηλού κόστους.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
6_F349447899.AD53ADAPSR8O6-64RADAM22PROC010255411.pdf