ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
02/09/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η υπ’ αρίθμ. 8045/1/698-γ από 02-09-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας με
ΑΔΑΜ: 21PROC009145982 για την  προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης) για την κάλυψη  αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου του Α.Τ.Παξών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας και πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη αναγκών του Α.Τ.
Παλαιοκαστριτών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας  , για το έτος 2022, με δυνατότητα από την Αναθέτουσα Αρχή προαίρεσης για το έτος 2023 και παρακαλούμε για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα και τον Πίνακα ανακοινώσεων του Επιμελητηρίου Κέρκυρας.

Αρχιφύλακας ΤΖΙΜΑΣ Κωνσταντίνος

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ