ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών
05/05/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Συνημμένα τρείς (3) Περιληπτικές Ανακοινώσεις και τρείς (3) Διακηρύξεις ανοικτών διαγωνισμών αντίστοιχα, που αφορούν σε προσεχείς διαγωνισμούς του Πολεμικού Ναυτικού.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
21PROC008517440 Διακήρυξη 12.21
21PROC008517555 Διακήρυξη 13.21
21PROC008517665 Διακήρυξη 14.21
6Χ9Υ6-Ζ0Μ Ανακοίνωση 12.21
ΩΚΨ36-ΩΙΗ Ανακοίνωση 13.21
ΩΖΖΡ6-4ΝΥ Ανακοίνωση 14.21