ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
MA NATO - AP_1732-21 (RFQ-CO-115152-BMD)
12/04/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ’ αριθ. Πρωτ. 1732/7-4-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό του ΝΑΤΟ με θέμα «Integration test Bed ITB Build 6 (ITB 6) Hardware Upgrades", (RFQ-CO-115152-BMD).

Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 4η Μαΐου 2021.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
MA NATO - AP_1732-21