ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Notification of Intent - RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS
26/01/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Σας ενημέρωνουμε σχετικά με το υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2021/06476/18-1-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Διαγωνισμό για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Tactical Deployable Communications and Information Systems (TDCIS)» (RFQ-CO-115363- PRT-TDCIS), εκ μέρους της Πορτογαλίας.

Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης επιλεξιμότητας ορίζεται η 5η Φεβρουαρίου 2021.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
210118_RFQ_CO_115363_PRT_TDCIS_NOI_to_IFB__